Centrum žárových nástřiků v Plzni získalo cenu Podnikatelský projekt roku

Jejich know-how využívá např. Boeing, Doosan Power nebo Aero Vodochody.Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace ve středu 18. listopadu v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostně vyhlásily podnikatelské projekty roku 2019. V kategorii výzkumu a vývoje pro inovace získal ocenění projekt Centra žárových nástřiků VZÚ Plzeň. Pracoviště, zprovozněné na konci roku 2018, je unikátní nejen svými rozměry a parametry, ale hlavně technologickým zázemím. Nabízí, mimo jiné, povrchy realizované kaskádovou plazmou s teplotou až 25 000 °C nebo nástřiky, aplikované nadzvukovou rychlostí.

Mezi významné referenční zakázky Centra žárových nástřiků patří například úprava povrchu trysek fluidního kotle elektrárny v Komořanech, úprava komponent turbín Doosan Škoda Power pro zvýšení jejich účinnosti a snížení rizika poškození nebo nástřik povlaků, které jsou odolné proti opotřebení, např. u pístních tyčí těžebních strojů. Know-how Centra využívají i klienti z oblasti leteckého průmyslu – byly zde realizovány nástřiky podvozkových dílů Czech Airlines Technics pro letadla Boeing a Aero Vodochody nebo úpravy komponent turbovrtulového leteckého motoru H-80 společnosti GE Aviation Czech. V odvětví automotive našly technologie VZÚ uplatnění například při nástřiku turbínových skříní.

„Žárovými nástřiky a oblastí aditivních technologií se zabývá VZÚ Plzeň už přes třicet let. Projekt Centra žárových nástřiků, podpořený z programu Potenciál, nám umožňuje pokračovat v této perspektivní oblasti průmyslového výzkumu na evropské úrovni,“ uvedl Stanislav Martínek, jednatel společnosti VZÚ Plzeň.

Nové Centrum žárových nástřiků VZÚ Plzeň bylo vybudováno v průmyslovém areálu Karlov na Borských polích v Plzni. Celková investice dosahuje téměř 60 mil Kč. Kromě stavebních úprav a revitalizace prostor původního brownfieldu byla investice směřována zejména do nákupu nové technologie. VZÚ Plzeň kromě nástřiku kovů, karbidů, cermetů a slitin v nataveném stavu získal i kompetenci k nanášení natavených keramických materiálů na strojní součásti.

Cena Podnikatelský projekt roku se uděluje projektům podpořeným z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Soutěží se ve čtyřech kategoriích odpovídajících jednotlivým oblastem podpory: výzkum a vývoj pro inovace, infrastruktura pro rozvoj malých a středních podniků, ekoenergie pro konkurenceschopnost a informační a komunikační technologie.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (dříve Škoda výzkum) se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím v oblasti materiálů. Působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.


Redakčně upravená tisková zpráva

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme