Cenu „Za popularizaci vědy mezi mládeží” získalo Národní muzeum

Letošní Filmovou cenu TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží“ získalo Národní muzeum za zpřístupnění svých sbírek, nejen dětem, formou virtuální reality. Ocenění předal generálnímu řediteli muzea Michalu Lukešovi předseda Technologické agentury České republiky Petr Konvalinka na 61. ročníku Zlín Film Festivalu.

Filmová cena TA ČR pro rok 2021 | TA ČR

Smyslem ocenění není pouze popularizace výzkumu a inovací mezi mladou generací, ale také vzdát čest významným osobnostem, které se zasloužily o základy a rozvoj populárně vědeckého filmu v naší zemi. Ten má úzkou vazbu právě na zlínskou tvorbu, jež byla zaměřena mimo jiné na výukové a populárně-vědecké filmy. Odborná porota se tentokrát zaměřila na kulturní instituce, které dokázaly rychle zareagovat na uzavření z důvodu pandemie a poskytly své expozice veřejnosti vzdáleně, pomocí digitálních technologií.

Z rozsáhlé nabídky zajímavých a užitečných projektů byl oceněn soubor virtuálních prohlídek „Národní muzeum pro děti“, který je výjimečný nejen svým rozsahem a kvalitou, ale také zaměřením i na hendikepované děti. Do úzkého výběru se dostali také Muzeum hlavního města Prahy, Národní technické muzeum, Hvězdárna a planetárium Brno, Astronomický ústav AV ČR, Pevnost Olomouc nebo Národní zemědělské muzeum.

„Muzea jsou významným zdrojem informací o našem vědění a často poskytují informace k pochopení důležité role výzkumu a vývoje v rozvoji společnosti. Jelikož byla muzea v době pandemie uzavřena, některá z nich se rychle situaci přizpůsobila a přenesla část svých aktivit do virtuálního prostoru. Tímto případem je i letošní vítěz, Národní muzeum, které nejenže připravilo virtuální prohlídky, ale uzpůsobilo je i potřebám hendikepovaných dětí, což považuji za jedinečný počin,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky.

(zleva) Markéta Pášmová, Artistic Director Zlín Film Festivalu; Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR); Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu a Pavel Komárek, předseda odborné poroty a konzultant předsedy TA ČR

„Je nám ctí, že v rámci Zlín Film Festivalu mohlo být předáno ocenění právě za virtuální prohlídky Národního muzea, které stejně jako náš festival přispívá ke vzdělávání a kulturnímu rozvoji dětí,“ doplnil prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura a dodal: „Je příznačné, že letos k předání instituci, která je jedním z významných kulturních a historických symbolů českého národa, došlo na našem Kudlovském kopci v areálu Filmových ateliérů, kde se už 85 let píší dějiny zlínského potažmo českého filmu.“

Populárně vědecká filmová tematika má úzkou vazbu na zlínskou tvorbu, a proto se předlohou Filmové ceny TA ČR stal Nepovedený panáček z dílny Hermíny Týrlové. Celoživotní tvorba této zasloužilé umělkyně je úctyhodná už jen díky jejím průkopnickým začátkům v oblasti umělecko-technického filmu, kterému tak postavila v České republice základy. Dosáhla tak propojení vědy a umění, které spojuje jedno – lidská kreativita. Když se podíváme na převratnou digitální dobu, ve které žijeme, význam společenskovědního výzkumu se stává zřetelnějším.

Záznam předávání cen můžete shlédnout na stránkách festivalu

Filmová cena TA ČR byla vytištěna na 3D tiskárně společností 3Dees a zkompletovaná ve spolupráci se sklářem Lukášem Jabůrkem, který je autorem Cen TA ČR za aplikovaný výzkum. Na její vznik dohlížel i autor hlavní festivalové ceny akademický sochař Radim Hanke. 

Otcem myšlenky propojit TA ČR a Zlín Film Festival prostřednictvím Filmové ceny TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží” je rodák ze Zlína Ing. Pavel Komárek, CSc., bývalý člen předsednictva TA ČR, který v současnosti zastává funkci konzultanta předsedy TA ČR a zároveň je i předsedou odborné poroty společně s Ing. Čestmírem Vančurou, prezidentem festivalu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme