Ceny potravin v Japonsku rostou vlivem výkyvů na zahraničních trzích

Výrobci potravin nejsou schopni absorbovat rostoucí náklady na vstupy, proto se očekává, že dražší olej, mouka a maso a další potraviny výrazně zasáhnou do rozpočtu domácností.

Za růstem ceny jedlého oleje je nejen obnovení poptávky v Číně, očekává se také rostoucí využívání rostlinného oleje namísto motorové nafty jako opatření proti změně klimatu.

Dovážená pšenice, která tvoří zhruba 90 % její domácí spotřeby, je nejdříve nakupovaná státem a poté prodávána soukromému sektoru. Vládou stanovená prodejní cena byla zvýšena, protože tržní cena pšeničné mouky rostla z důvodu zvýšené čínské poptávky po pšenici jako krmivu pro prasata.

Ceny stoupají také u mraženého hovězího masa z USA, kdy velkoobchodní cena hovězího boku vzrostla téměř o 70 % ve srovnání s předchozím rokem kvůli poklesu australských dodávek hovězího masa z důvodu sucha a rostoucí poptávce po hovězím mase v USA a Číně.

Vzhledem k tomu, jak Japonsko do vysoké míry spoléhá na dovoz potravin, se očekává, že ceny potravin v zemi dále porostou z důvodu cenových výkyvů na mezinárodních trzích.

Autorka: Irena Leopoldová. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme