Ceny vepřového v Číně v první polovině roku prudce klesaly

Od začátku roku spadly ceny prasat v Číně až na polovinu, čímž se stala domácí produkce levnější než import. Důvodem je zvyšování počtů chovaných kusů a navyšování nabídky.

Dle čínských statistik stoupla čínská produkce vepřového v první polovině letošního roku meziročně o 36 %. Někteří analytici se z toho důvodu domnívají, že čínské dovozy vepřového masa v období od července do prosince letošního roku klesnou o více než 50 %.

Nižších domácích cen využívá i vláda pro nákupy za účelem doplnění zásob vepřového masa v centrálních rezervách, ze kterých bylo v průběhu roku 2020 uvolněno 670 tisíc tun mraženého vepřového, aby se v období nedostatečné nabídky zpomalil další růst cen. Vláda již podnikla dvě kola nákupů do centrálních rezerv, přičemž jejich celkový objem dosáhl 33 tisíc tun.

Za růstem nabídky vepřového stála také nová ohniska afrického moru prasat, která vedla k likvidaci chovů v postižených oblastech. Rabobank očekává, že ve třetím čtvrtletí letošního roku začnou ceny vepřového v Číně opět stoupat, ale celková úroveň importů bude oproti rekordnímu roku 2020 o 10–20 % nižší.

Čínská vláda oznámila, že přijme kroky, které by měly zajistit větší stabilitu tohoto trhu a upraví svůj systém rezerv vepřového masa. Významné výkyvy v cenách prasat a klesající marže přiměly řadu zemědělců přehodnotit svůj zájem o chov prasat. Vláda se tomu bude snažit zabránit vypracováním dlouhodobých podpůrných strategií počítajících i s finanční výpomocí.

Autor: Ondřej Plaček. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme