Černá Hora bude podporovat zemědělskou výrobu

V Černé Hoře byl představen nový rozpočet ministerstva zemědělství pro rok 2023, který počítá s celkovou částkou 66 milionů eur. Oproti loňskému roku je to navýšení o 42 %.

Černá Hora, která je výrazně závislá na dovozu potravin, chce využít vyšší rozpočet zejména na podporu domácí produkce a snížení závislosti na dovozu mléka a dalších produktů.

Ilustrační fotografie

S problémy v dovozu potravin se země potýkala především v loňském roce, kdy z důvodu potravinové krize a narušených dodavatelsko-odběratelských vztahů jednotlivé země regionu (např. Srbsko) omezovaly vývoz své produkce do zahraničí z obav, aby měli dostatek potravin pro vlastní trh. Proto Černá Hora navýšila pro letošní rok podpory na investice do produkce mléka, masa a také rostlinné výroby.

Na 270 EUR (z 250 EUR v loňském roce) se navýšila dotace na jeden hektar dosud obdělávané zemědělské půdy, a kromě toho dostanou farmáři dalších 400 EUR na každý nově obdělávaný hektar zemědělské půdy. U nově obdělávané zemědělské půdy tak farmáři mohou dostat 670 EUR/ha.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Stát bude také přispívat 0,17 EUR na litr vyrobeného mléka. Na 300 tis. EUR (35% navýšení oproti roku 2022) se navyšují státní subvence na nákup genetického materiálu skotu a v rozpočtu je vyčleněno 950 tis. EUR na nákup březích jalovic. Stát bude hradit 70 % z ceny dovezené jalovice, maximálně však 1500 EUR za kus.

Ministerstvo zemědělství Černé Hory, tak očekává, že se v rámci tohoto programu podaří dovézt 640 březích jalovic. Zde se otevírá příležitost i pro české farmáře a dodavatele genetického materiálu, kteří by mohli rozšířit své dodávky na trh Černé Hory. V loňském roce se z ČR do Černé Hory vyvezlo 57 jalovic.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme