Černá Hora očekává během letní sezóny nedostatek kuřecího masa

Situace v Evropě, kde se v chovech drůbeže vyskytuje ptačí chřipka, válka na Ukrajině a problémy s dodávkami kuřecího masa z Brazílie, budou mít výrazné dopady na trh s kuřecím masem v Černé Hoře.

Černá Hora je se svými výrobními kapacitami v současnosti schopna pokrýt řádově jen 10 % své spotřeby, která navíc roste v letním turistickém období.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo zemědělství Černé Hory proto hledá způsoby, jak podpořit domácí chov kuřat, a to například dotacemi na rozvoj chovu a také na nákup krmiva pro drůbež.

Tato situace na trhu Černé Hory by mohla generovat poptávku po oplozených kuřecích vejcích a také po některých technologiích chovu, což by mohla být příležitost i pro uplatnění řady českých firem.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme