Certifikované systémy managementu

Certifikace systémů managementu firem v průmyslu, ale i v oblasti služeb pomáhá organizacím více než 30 let. Vzpomeňme například na dobu z devadesátých let.

Organizace, které měly zaveden systém environmentálního managementu podle ISO 14001 a postihly je povodně v roce 1997, měly díky certifikovanému systému managementu připraveny plány, jak tuto katastrofu zvládnout, a hlavně, jak znovu rozběhnout úspěšně své podnikání.

Ilustrační fotografie

Finanční krize z roku 2008 a následné roky byly také pro podnikatele velmi svízelné, ale tím, že pravidelně vyhodnocovali rizika, což je součástí každého zavedeného systému managementu, daleko snadněji čelili této krizi. Měli „záložní řešení“, a tak se uměli i rychleji přeorientovat ve svém podnikání. Rovněž nedávná pandemie prověřila výhody zavedených systémů managementu ve firmách.

Ochrana klimatu, energetika i firemní kultura

Je velmi důležité snižovat zátěže na životní prostředí. Certifikované systémy environmentálního managementu podle ISO 14001 v současné době pomáhají zajistit organizacím nejen jistotu, že neopominou zavedení nové legislativy týkající se ochrany životního prostředí, ale soustředí se i na životní cyklus výrobku či své služby.

Po energetické krizi jsou organizace, které mají zaveden systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001, ve výhodě oproti ostatním firmám, protože ony již dlouhodobě systematicky pracují na postupném snižování výdajů za energii a systematicky vyhledávají úsporná opatření. A proto opět byly připraveny na tuto situaci.

Ilustrační fotografie

Ochrana zdraví i dat

Zajistit bezpečné a zdravé prostředí pro práci svých zaměstnanců pomůže certifikovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001. Nedílnou součástí je sledování a dodržování všech legislativních požadavků, zavádění nových požadavků do firemních směrnic, a především jejich důsledné dodržování. Vyhledávání a odstraňování rizik při práci je nedílnou součástí a minimalizace případných zbytkových rizik za použití ochranných prostředků je samozřejmostí. Vedení organizace spolupracuje se zástupci zaměstnanců v oblasti dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V posledních letech je neméně důležitá i ochrana dat. Množí se řada kybernetických útoků na informační systémy organizací. A to se netýká jen těch působících v kritické infrastruktuře. Útoky jsou vedeny na menší i na střední soukromé podniky. Pokud ale mají firmy zavedený a certifikovaný systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001, výrazně to zvyšuje úspěšnost obrany před těmito útoky.

Systém není zaměřen pouze na kybernetickou bezpečnost, týká se i ochrany fyzického zabezpečení objektů. Existuje řada dalších certifikací různých systémů managementu, ale zde uvádíme ty nejdůležitější, které pomáhají zajistit zdravé fungování organizace v době, kdy není jasné, co přinese budoucnost.

Jaké certifikace lze například využít

  • ISO 9001 (certifikace systémů managementu kvality)
  • ISO 14001 (certifikace systémů environmentálního managementu)
  • ISO 45001 (certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  • ISO 50001 (certifikace systémů managementu hospodaření s energií)
  • ISO/IEC 27001 (certifikace systémů managementu bezpečnosti informací)
  • ISO 13485 (certifikace systémů managementu zdravotnických prostředků)
  • ISO 22000 (certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin)
Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Jana Olšanská, členka Sekce kvality HK ČR, výkonná ředitelka certifikačního orgánu CQS

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme