Češi a Finové posílí spolupráci při výzkumu léčby leukémie

Čeští a finští vědci posílí spolupráci v oblasti výzkumu takzvaných „zabijáckých buněk“, které dokáží velmi efektivně bojovat s nádorovými buňkami při léčbě leukémie.

S Finskem by pak čeští vědci chtěli spolupracovat i v rámci nadnárodních konsorcií. Vyplynulo to z mise českých imunoterapeutů do Finska.

Ilustrační fotografie

Návazně na prvotní kontakty a letošní podpis memoranda a spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Finnish Red Cross Blood Service (FRCBS) v oblasti moderní buněčné imunoterapie se v říjnu opět s pomocí Velvyslanectví ČR v Helsinkách uskutečnila pracovní cesta zástupců českého ústavu do Finska. Za ÚHKT se jednání zúčastnili šéf Oddělení výzkumu moderní imunoterapie a předseda vědecké rady ústavu Jan Frič, výzkumník Marek Jedlička a tajemnice ředitele Andrea Daňková.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Za FRCBS se konzultací zúčastnili Matti Korhonen, dětský hematolog, hlavní lékař FRCBS, vedoucí skupiny pro imunologickou buněčnou terapii rakoviny a vedoucí pracovní skupiny pro přenos dat z registrů dárců kostní dřeně, se svým týmem a Minna Mäki, ředitelka pro výzkum, vývoj produktů a nové služby. Kromě samotných expertních konzultací s FRCBS proběhla i návštěva výzkumných a vývojových laboratoří špičkového zařízení Biomedicum v rámci univerzitní nemocnice Meilahti a Centra pokročilé buněčné terapie.

Finský grant podpoří mobilitu

Na základě detailního zhodnocení metodologie a výsledků výzkumu využití buněk při imunoterapii v rámci léčby leukémie obě strany kvitovaly vysokou míru shody u řady metod a postupů. Zároveň byl identifikován velmi slibný potenciál pro rozvoj vzájemné spolupráce zejména v oblastech, kde se přístupy liší, například v oblasti chápání biologie buněk či inhibitorů při léčbě rakoviny. Tato spolupráce bude mít podobu několikatýdenních výměn výzkumných vědeckých pracovníků a studentů, jakož i pořádání odborných seminářů.

Během následujících tří let bude tento program financován prostřednictvím grantu ve výši 30 tisíc eur, který skupina Jana Friče od FRCBS získala. V rámci projektu bude docházet i k výměně zkoumaných vzorků, přičemž FRCBS ve své biobance aktuálně eviduje 65 tisíc dárců. Zvláštní důraz bude v rámci spolupráce věnován vylepšování buněk pro léčbu lymfomů a neuroblastomů, jakož i interakci buněk při imunomodulační léčbě leukémie. Záběr FRCBS navíc pro ÚHKT nad rámec bilaterálních aktivit otevírá možnosti širší mezinárodní spolupráce, neboť finští partneři mají v rámci tohoto výzkumu podobnou spolupráci nastavenou s dalšími 10 výzkumnými skupinami z dalších zemí.

Čeští vědci v rámci říjnové mise do Finska navštívili několik špičkových pracovišť. | Foto: Velvyslanectví ČR v Helsinkách

Spolupráce s Helsinskou univerzitou

Součástí návštěvy bylo i navázání spolupráce s Helsinskou univerzitou, kde proběhlo jednání se Satu Mustjoki, ředitelkou translačního imunologického výzkumného programu, a Sirpou Leppä, profesorkou onkologie se zaměřením na biochemii a buněčnou a molekulární biologii. Ve Finsku se léčba pomocí buněk provádí od roku 2018 a aktuálně je dostupná všem vhodným pacientům.

Finská strana je rovněž ochotná sdílet s ÚHKT data využívaná ve vlastním výzkumu. S ohledem na to, že Česko je jedinou zemí ve střední Evropě s konkrétním projektem zaměřeným na imunoterapii pomocí CAR-T buněk, CAR-NK buněk a NK buněk, je zde jednoznačně potenciál pro rozvoj spolupráce mezi oběma pracovišti. ÚHKT je pak zejména nakloněn širší spolupráci v mezinárodním měřítku, a to například v rámci mezinárodního konsorcia.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme