Češi budují cloudovou infrastrukturu na Blízkém východě

Na Blízkém východě roste díky rozvoji průmyslu i tlaku na digitalizaci ekonomiky poptávka po datových centrech. Pokročilé datové služby v regionu poskytuje i česká společnost Altron. Podílí se například na elektronizaci veřejné správy.

Své projekty společnost realizuje v Kataru, Jemenu, Ománu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

Česká firma se podílí na projektech pro vládu i pro firmy, které pro získání dostatečné výpočetní kapacity využívají také veřejné cloudy. V regionu se často využívají speciální kontejnerová datová centra, která lze v případě jakéhokoliv rizika nebo potřeby rychle přemístit a znovu zprovoznit v řádu několika hodin. „Pro přístup k datům v takovém případě stačí internet a firmy tak mají přístup k provádění obtížných operací, které jim umožňují další rozvoj,“ uvádí Martin Souček, generální ředitel společnosti Altron. Veřejná, municipální i vládní cloudová centra vybudovaná v českých kontejnerech od Altronu se nacházejí ve Spojených arabských emirátech a Ománu, připravují se také v Saudské Arábii a Kataru.

Trh za čtyři miliardy dolarů

Trh s datovými centry na Blízkém východě by měl podle očekávání v následujících letech dosáhnout objemu téměř čtyř miliard dolarů. Mezi hlavní důvody patří výrazný rozvoj průmyslu a stoupající poptávka po digitalizaci v jednotlivých sektorech ekonomiky či po projektech inteligentních měst. Právě takzvané smart cities dlouhodobě podporují přírůstek datových center v regionu. Ta ve všech zemích blízkovýchodního regionu pomáhají zlepšovat komunikaci mezi městy a občany, ale například i mezi automobily nebo elektronickými zařízeními.

Pro každou organizaci a firmu je datové centrum nezbytnou součástí pro provádění každodenních operací, díky kterým se vyvíjí kupředu. „V současné době vidíme, jak rychle se podniky díky těmto možnostem rozvíjí. Zvyšuje se množství zpracovaných dat a edge datová centra, která na tomto trhu zavádíme, usnadňují jejich operace a uskladňování,“ vysvětluje Martin Souček. „Region Blízkého východu si uvědomuje jejich důležitost a většina firem plánuje navyšovat své investice do datové infrastruktury. Značná část jich už nyní částečně nebo úplně funguje v cloudu a očekává díky tomu i úspory nákladů,“ dodává Martin Souček. Česká firma tak dokáže konkurovat velkým společnostem, které na Blízkém východě v oblasti datových center rovněž působí.

V regionu roste také 5G síť

Region Blízkého východu rovněž pracuje již s pokrytím 5G sítí, která zajišťuje velkokapacitní připojení až 10 Gb/s. „Se zavádění 5G sítě jsme pomáhali v Ománu místnímu telefonnímu operátorovi, který díky nám dokázal pokrýt i ty nejodlehlejší části země,“ říká Martin Souček. To mělo vliv i na růst objemu dat využívaných jak ze strany běžných spotřebitelů, tak i podniků. V Ománu díky tomu také vzrostla míra využívání internetu ve venkovských oblastech. Země zároveň díky zavedení 5G sítě očekává růst příjmů v oblasti internetu věcí.

Motivací pro působení na blízkovýchodním trhu je podle Martina Součka mnoho. „Roli hraje vhodná infrastruktura i celková ekonomická síla regionu. Dalším faktorem je cena pozemků, podpora ze stran vlád, ale především dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků,“ vyjmenovává. Riziko naopak skýtá například nestabilita vztahů mezi některými regiony.

O pomoci Blízkému východu v době koronaviru

„Při stavbě datových center pracujeme i s rizikem bombových útoků. Datacentra jsou pro tyto případy snadno přemístitelná. Zvýšenou pozornost věnujeme i potenciální ztrátě dat. Navrhujeme proto taková řešení, která klientům ochrání data pro případ, že by o jedno datové centrum přišli. Data pro tyto případy shromažďujeme na dvou na sobě geograficky nezávislých územích,“ dodává Souček.

Flexibilitu a modularitu pro různé situace poskytuje datacentrům právě jejich kontejnerové řešení. Lze je převážet a opětovně zprovoznit během několika hodin. Výhodou je i jejich tepelná a požární odolnost. „Většinou sestavujeme dva a více kontejnerů do jednoho celku, anebo distribuujeme sestavy několika technologicky propojených kontejnerů,“ doplňuje Martin Souček z Altronu.

Tisková zpráva společnosti Altron

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika | Nanotechnologie

Doporučujeme