Češi jako jedni z prvních přicházejí s bezpečnou službou on-line testování, která může být řešením pro celý svět

Na českém trhu vznikl nový start-upový projekt poskytující unikátní formu on-line testování na onemocnění covid-19 prostřednictvím telemedicíny. Služba on-line testování je poskytována ve spolupráci s českými lékaři.

Za službou stojí česká společnost Doktor na telefonu. Proces testování je jednoduchý a probíhá on-line ve formě videohovoru mezi lékařem a testovaným. Společnost Doktor na telefonu se chce současně účastnit tvorby legislativy v oblasti telemedicíny, která v České republice dosud chybí. 

Doktor na telefonu

Nejčastěji uvedenou on-line službu využívají lidé, kteří cestují například vlakem do zahraničí a potřebují prakticky ihned vědět, zda jsou negativní, nebo pozitivní na covid-19. Pokud jsou negativní, pak získají potřebný certifikát ve formě Covid Passu EU. Mezi obchodními partnery společnosti Doktor na telefonu, kteří toto testování využívají, jsou například dopravní společnosti nebo cestovní kanceláře. 

Uživatelem je například dopravce RegioJet. „Tento způsob testování nám vyhovuje. Když například v Chorvatsku změní ad hoc požadavky pro turisty a vyžadují negativní test od cestujících v našem RegioJetu, je on-line testování cesta, jak to hned řešit. Je to jednoduché, funkční a naši klienti si to vychvalují,“ říká mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj. 

Technická část služby on-line testování 

Antigenní on-line testování společnosti Doktor na telefonu je absolutně bezpečné a vhodné pro každého. Testování je prováděno formou videohovoru kvalifikovaným zdravotníkem z ordinace SochORL MUDr. Tomáše Sochora se sídlem v ČR, která disponuje všemi povoleními pro takovou činnost v patřičném kraji (povolení krajského úřadu, krajské hygienické stanice). 

„Po technické stránce jsme se dosud nesetkali s žádným problémem. Aktuálně pak pracujeme na technologickém vylepšení služby z hlediska ambice zvládnout ještě větší kapacitu obslužnosti,“ říká jednatel společnosti Doktor na telefonu Marek Chatrný. 

Pro antigenní on-line testování používá společnost Doktor na telefonu primárně antigenní testovací sady NewGene a LEPU, které jsou schváleny pro testování nejen v ČR, ale i všude v Evropské unii. „Testovaná osoba může nicméně použít i jinou antigenní sadu schválenou v EU,“ upřesňuje Marek Chatrný. 

Před započetím testu vyplní testovaná osoba osobní údaje v rozsahu nutném pro antigenní test a zápis do zdravotní dokumentace testované osoby v ČR. Zároveň testovaná osoba potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů a provedením testu.

Doktor na telefonu

V souladu s platnými právními předpisy

„V absenci konkrétní legislativy ČR pro telemedicínu je proces videotestování navržen v souladu s Doporučenými diagnostickými a terapeutickými postupy pro všeobecné praktické lékaře – Telemedicína, dle Centra doporučených postupů pro praktické lékaře Společnosti všeobecného lékařství,“ vysvětluje Marek Chatrný. 

Pro zabezpečení integrity antigenního testu během videohovoru se zdravotníkem je testovaná osoba řádně identifikována zdravotníkem (testovaná osoba ukáže na kameru svůj doklad totožnosti). Celý proces testování je dále průběžně monitorován a zaznamenáván pomocí tří snímků z videohovoru testované osoby, které jsou archivovány dle principů GDPR a platné legislativy EU.

Jakmile zdravotník ukončí test s testovanou osobou, je výsledek testu automaticky zapsán do systému ISIN a projektu tzv. Chytré karantény, který je dnes plně propojený s celoevropským systémem Covid Passu. Certifikát o testu tak vydává systém ISIN ve standardizovaném formátu Covid Passu Evropské unie dostupného přes aplikaci Tečka nebo webové stránky ISIN (UZIS). Kontrolu certifikátu je možno provést pomocí aplikace čTečka (nebo obdobných aplikací zemí EU).

Očkování jednoznačně podporujeme

Provozovatel služby Doktor na telefonu zároveň zdůrazňuje, že jednoznačně podporuje očkování proti covidu-19. Podle Marka Chatrného jde o nejlepší řešení boje s pandemií. „Každého klienta, kterého naši lékaři testují, o pozitivech očkování informujeme. Osvětu na podporu očkování navíc plánujeme uskutečnit na našich webových stránkách a na dalších komunikačních kanálech,“ říká Marek Chatrný. 

Podle něj má platforma on-line testování ambici ukázat veřejnosti nejen u nás, ale i ve světě, že jsme v České republice připraveni na možné další vlny pandemie. 

Společnost Doktor na telefonu službu neustále zlepšuje, a to jak technologicky, tak z hlediska obslužnosti a uživatelského komfortu. „Jsme rádi za jakékoliv připomínky i nápady, které by tuto službu pomohly zlepšit a všem nám tak usnadnit co nejrychlejší návrat ke standardnímu komfortu života před pandemií,“ uzavírá Marek Chatrný.

Praktický popis služby a postup on-line testování je k dispozici na webu Online testování.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Doktor na telefonu

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme