Češi kultivují zemědělství Kazachstánu

Kazachstán je zemí obrovských příležitostí. Stačí si uvědomit, že jde o rozlohou devátý největší stát na světě nebo že se pod jeho povrchem skrývají snad všechny prvky Mendělejevovy periodické tabulky. Právě s půdou souvisí sektor, který v současnosti zažívá bouřlivý rozvoj – kazachstánské zemědělství a potravinářství. Sektor, který představuje enormní produkční kapacitu Kazachstánu, a do kterého nyní směřuje řada úspěšných dodávek českých firem.Kazachstán je pro Českou republiku významným a přitažlivým obchodním partnerem v oblasti střední Asie. Na regionální poměry se jedná o poměrně bonitní trh, příjmy z těžby ropy, zemního plynu a dalších surovin byly a jsou hlavním tahounem místní ekonomiky. Na druhé straně je nutné pozorně vnímat značný vliv kazachstánského státu a politických rozhodování na ekonomiku. Poměrně často se setkáte s případy „soukromých“ firem, které ve skutečnosti pouze „spravují“ majetky.

U výběrových řízení, které vyhlašoval stát, města nebo státní podniky, neexistuje mnoho případů, ve kterých by čeští podnikatelé uspěli, a naopak je bohužel nutné zmínit řadu projektů z minulosti, které českým firmám vygenerovaly citelné ztráty. Čeští exportéři dosud uspěli téměř výlučně s dodávkami čistě soukromým společnostem, ať se jedná о postupně vznikající malé a střední firmy nebo o společnosti vlastněné zahraničními investory. Kazachstán je zajímavý trh i při menším podílu reálného soukromého sektoru v zemi.

V posledních letech se ukazuje, že kazachstánské zemědělství a potravinářství je právě jednou z otevřených příležitostí pro české firmy. Potenciál spojený s velikostí země je doplněn o štědrou dotační politiku státu, jejímž cílem je mimo jiné využít postupného rušení zákazů dovozů kazachstánských potravin do Číny. Tím se otevírá obrovský sousední trh, přesto je nutné konstatovat, že čínská strana všechny kroky směřující k odstranění překážek dovozu pečlivě zvažuje a někdy žádá vyvažující kroky kazachstánské strany.

Český skot dobývá zemi

Řada úspěšných dodávek českých firem do Kazachstánu proto v současnosti směřuje právě do zemědělského a potravinářského sektoru. Konkrétně se jedná o dodávky českého plemenného skotu od několika vývozců, jejichž hodnota od prosince 2018 do března 2019 dosáhla 47 milionů korun. Podle dostupných údajů jsou předjednány další kontrakty na dodávky v minimálně dvojnásobném rozsahu.

Tento úspěch byl možný díky zrušení zákazu dovozu českého skotu do Kazachstánu, které Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s českou Veterinární správou prosadilo v červnu 2018, a také díky incomingové misi, kterou připravil český zastupitelský úřad v listopadu 2018 jakožto projekt na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.

Zájem o dovoz skotu vychází ze sílícího povědomí o vynikajících výsledcích českého plemenářství. Zdejší plemenný skot, jak masný, tak i mléčný, se nachází v rámci EU na špičce. Fakt, že jej mnoho kazachstánských farmářů nakupuje, otevírá zajímavé možnosti u souvisejících dodávek. Současné aktivity se zaměřují na využití existujících kontaktů například pro dodávky genetického materiálu či technologií a krmiv nejen pro mléčné farmy.

České společnosti participují také na modernizaci kazachstánského potravinářského průmyslu, často s pomocí zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty. Ať se jedná o dodávky balících strojů, technologií pro pekárny, plnících linek nebo jiných výrobků a systémů, vývozci prokazují svoji spolehlivost a dále tak posilují dobrou pověst, kterou v Kazachstánu české výrobky mají.

Přínos ekonomické diplomacie

Tato dobrá pověst se vztahuje také na české potravinářské výrobky. Při vstupu na místní trh existují dvě možné cesty. První je prezentovat se jako prémiová značka, druhá je obsadit díru na trhu. Cenová hladina je zde výrazně nižší, než je obvyklé v EU. Pokud existuje místní produkce nebo výroba v jiném státu Eurasijské ekonomické unie, je velice obtížné konkurovat.

Nepřekvapí, že nejznámějším a nejoblíbenějším je české pivo (Budvar a nově také Pilsner Urquell). V listopadu 2018 Velvyslanectví zorganizovalo akci „Dny českého piva“ v Astaně (ta byla v březnu 2019 přejmenována na Nur-Sultan) a Almaty. Cílem akce bylo rozšířit mezi kazachstánskou veřejností, zejména prostřednictvím místních médií a bloggerů, povědomí o zásadní odlišnosti originálního českého piva od některých značek nejen místní výroby, které na naší pověsti parazitují.

V dubnu 2019 se pak v Almaty uskutečnila prezentace českých regionálních výrobků (zejména vína). Další akce v rámci projektů ekonomické diplomacie na podporu vývozu české zemědělské produkce, potravin a zemědělských či potravinářských technologií se připravují na konec léta a začátek podzimu 2019. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu uspořádá ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR dvě incomingové mise, z nichž jedna pokryje zemědělskou produkci a technologie, ta druhá pak oblast zpracované potravinářské produkce a technologií.

Kvalitní přípravu takového množství aktivit umožňuje skutečnost, že od začátku roku 2018 byla v rámci velvyslanectví v Nur-Sultanu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR zřízena samostatná pozice zemědělského experta, který ovšem působí v obchodním centru Kazachstánu – městě Almaty. Ten je také dennodenně připraven poskytovat informace a praktické rady.

Nové dobré české stroje

Aktivity českých firem v zemi ovšem pokrývají mnoho dalších sektorů. To prokazuje meziroční nárůst celkového českého vývozu do Kazachstánu v roce 2018 o 26,5 % na 6,35 miliardy korun. Tento vývoj akceleroval v prvním čtvrtletí 2019, kdy český vývoz vzrostl o 92 %. Pozitivními výsledky se Česko může pochlubit zejména v oblasti dopravních prostředků. Probíhá montáž vozů značky Škoda ve městě Usť-Kamenogorsk na východě země.

Za poslední tři roky se podařily dodávky obráběcích strojů, subdodávky pro modernizace tepelných elektráren, export zařízení pro místní nemocnice a množství dalších vývozů směřovaných do jiných sektorů. Průlom zaznamenal také český letecký průmysl, v prosinci 2018 se uskutečnila dodávka prvních dvou letounů L 410 českého výrobce Aircraft Industries. K uzavření tohoto kontraktu významnou měrou přispěla přítomnost firmy Aircraft Industries na českém stánku na mezinárodním veletrhu obranného a leteckého průmyslu KADEX v květnu 2018. Jeho zajištění a financování umožnil projekt ekonomické diplomacie ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Tyto příklady prokazují, že české společnosti mohou na kazachstánském trhu uspět, mimo jiné díky pomoci české ekonomické diplomacie. Je třeba se obrnit trpělivostí, jelikož vstup na místní trh vyžaduje investování času a financí do navázání osobních kontaktů s místními partnery a průběžnou kontrolu vývoje situace. S ohledem na zatím málo rozšířenou znalost anglického jazyka je nutné umět vést obchodní komunikaci v ruštině a zejména mít na paměti, že bez dobrého a spolehlivého místního partnera je úspěch v Kazachstánu v podstatě nemožný.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autor: Luboš Joza, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme