Češi na Filipínách i v Kamerunu: v rozvojové pomoci bylo schváleno přes dvacet nových projektů

V rámci Malé výzvy Programu B2B spravovaném Českou rozvojovou agenturou (ČRA), který podporuje projekty českých soukromých firem v rozvojových zemích, byly schváleny přes dvě desítky nových projektů s rozvojovým dopadem.Vedle některých prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, jako je Moldavsko či Kambodža, začnou české firmy připravovat podnikatelské plány, studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace také například v Botswaně, Vietnamu, Tunisku, Palestině či Srbsku.

Jako podpora investic českých firem na rizikových trzích bude sloužit program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Jednou z výhod Programu B2B je skutečnost, že umožňuje firmám proniknout na trhy všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD, proto budou projekty českých firem předávat potřebné know-how a přinášet pracovní příležitosti místním lidem v celé řadě zemí.

„V rámci Malé výzvy jsme celkově hodnotili 29 žádostí a nakonec schválili 14 Podnikatelských plánů, 5 Studií proveditelnosti a 2 Projektové dokumentace. Věříme, že na většinu z nich bude navazovat samotná realizace připravovaných projektů, které budou prospěšné jak lidem v cílových zemích, tak i českým firmám. Po čtyřech letech, kdy Program B2B úspěšně funguje, jsem přesvědčena, že i tyto nové projekty prokážou, že české know-how či technologie se ve světě rozhodně neztratí a udělají naší zemi dobrou reklamu,“ říká manažerka Programu B2B Ludmila Leškovská. Její slova potvrzuje i vládní rozhodnutí z konce srpna, v rámci něhož bylo pro dotační Program B2B vyčleněno na příští tři roky 99 milionů korun.

Bio ovoce v Moldavsku

V rámci rozvojových programů začne například společnost  Holistic Solutions připravovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z Moldavska pro export do EU. Cílem projektu je zpřístupnit evropský trh vybraným bio farmářům a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost.

Tomu by měly napomoci i vhodné agronomické postupy za účelem zlepšení produkce kvalitních a organických plodů, které budou správně zpracovány, sanitárně opatřeny, skladovány a baleny do vhodných obalových materiálů s etiketami splňujícími požadavky EU. Součástí podnikatelského plánu bude i vyhodnocení návratnosti předpokládaných investic do transferu know-how a technologií v porovnání s předpokládanými příjmy z prodeje sušeného bio ovoce v ČR.

Vodní elektrárna v Indonésii

Firma Hydropol Project Management se s ohledem na již získané zkušenosti v Indonésii rozhodla za podpory ČRA vytipovat nové lokality v provincii Severní Sulawesi, které by byly vhodné pro vybudování malé vodní elektrárny. Tato oblast se totiž potýká s častými výpadky proudu a díky stálému nárůstu počtu obyvatel také s potřebou navýšení zdrojů, výroby a dodávek elektrické energie.

Hospodaření s vodou v Kolumbii

V Kolumbii pak chystá Lesprojekt Služby podnikatelský plán na zavedení systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou a živinami, jehož součástí bude i posouzení dopadu na životní prostředí.

Pozitivním rozvojovým dopadem projektu bude zlepšení systému zemědělství, dostupnost vody pro zavlažování na farmách s ovocem, kakaem, avokádem a květinami v Kolumbii, včetně energetické bezpečnosti. Projekt dále podpoří zvyšování pracovní produktivity, přenos know-how a technologií.

Mobilní mrazírny v Kamerunu

Společnost Nirex Cameroon Investments se pustila do podnikatelského plánu, jehož cílem je vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu pro suroviny a produkty podléhající rychlému zkažení, jde především o maso a ryby. Kamerunská republika postrádá komplexní síť mrazíren, a proto obyvatelstvo v mnoha oblastech nemá přístup k masu a jiným potravinám vyžadujícím chlazení či mražení. Zřízení infrastruktury mrazících jednotek by mělo stávající stav markantně zlepšit a bude navíc využívat obnovitelné zdroje energie v podobě vlastních solárních panelů. Firma Nirex Cameroon Investments s.r.o. v Kamerunu v současnosti za podpory ČRA realizuje projekt výrobní linky na zemědělská krmiva, o kterém si můžete přečíst zde.

Letiště na Filipínách

Zpracování předběžné studie rekonstrukce pěti regionálních letišť na Filipínách si v rámci Studie proveditelnosti vzala na starosti společnost Transcon Electronic Systems. Pro tuto firmu znamená vypracování studie jedinečnou příležitost využít a přenést své zkušenosti z rekonstrukcí regionálních letišť v jiných zemích a použít zde svou inovativní technologii modulárních letišť z kontejnerových modulů.

Více informací o projektech rozvojové spolupráce najdete na stránkách ČRA.

Redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury

Pravidelné novinky e-mailem