Češi na Filipínách i v Kamerunu: v rozvojové pomoci bylo schváleno přes dvacet nových projektů

Vedle některých prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, jako je Moldavsko či Kambodža, začnou české firmy připravovat podnikatelské plány, studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace také například v Botswaně, Vietnamu, Tunisku, Palestině či Srbsku.

Jako podpora investic českých firem na rizikových trzích bude sloužit program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Jednou z výhod Programu B2B je skutečnost, že umožňuje firmám proniknout na trhy všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD, proto budou projekty českých firem předávat potřebné know-how a přinášet pracovní příležitosti místním lidem v celé řadě zemí.

„V rámci Malé výzvy jsme celkově hodnotili 29 žádostí a nakonec schválili 14 Podnikatelských plánů, 5 Studií proveditelnosti a 2 Projektové dokumentace. Věříme, že na většinu z nich bude navazovat samotná realizace připravovaných projektů, které budou prospěšné jak lidem v cílových zemích, tak i českým firmám. Po čtyřech letech, kdy Program B2B úspěšně funguje, jsem přesvědčena, že i tyto nové projekty prokážou, že české know-how či technologie se ve světě rozhodně neztratí a udělají naší zemi dobrou reklamu,“ říká manažerka Programu B2B Ludmila Leškovská. Její slova potvrzuje i vládní rozhodnutí z konce srpna, v rámci něhož bylo pro dotační Program B2B vyčleněno na příští tři roky 99 milionů korun.

V rámci Malé výzvy Programu B2B spravovaném Českou rozvojovou agenturou (ČRA), který podporuje projekty českých soukromých firem v rozvojových zemích, byly schváleny přes dvě desítky nových projektů s rozvojovým dopadem.Bio ovoce v Moldavsku

V rámci rozvojových programů začne například společnost  Holistic Solutions připravovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z Moldavska pro export do EU. Cílem projektu je zpřístupnit evropský trh vybraným bio farmářům a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost.

Tomu by měly napomoci i vhodné agronomické postupy za účelem zlepšení produkce kvalitních a organických plodů, které budou správně zpracovány, sanitárně opatřeny, skladovány a baleny do vhodných obalových materiálů s etiketami splňujícími požadavky EU. Součástí podnikatelského plánu bude i vyhodnocení návratnosti předpokládaných investic do transferu know-how a technologií v porovnání s předpokládanými příjmy z prodeje sušeného bio ovoce v ČR.

Vodní elektrárna v Indonésii

Firma Hydropol Project Management se s ohledem na již získané zkušenosti v Indonésii rozhodla za podpory ČRA vytipovat nové lokality v provincii Severní Sulawesi, které by byly vhodné pro vybudování malé vodní elektrárny. Tato oblast se totiž potýká s častými výpadky proudu a díky stálému nárůstu počtu obyvatel také s potřebou navýšení zdrojů, výroby a dodávek elektrické energie.

Hospodaření s vodou v Kolumbii

V Kolumbii pak chystá Lesprojekt Služby podnikatelský plán na zavedení systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou a živinami, jehož součástí bude i posouzení dopadu na životní prostředí.

Pozitivním rozvojovým dopadem projektu bude zlepšení systému zemědělství, dostupnost vody pro zavlažování na farmách s ovocem, kakaem, avokádem a květinami v Kolumbii, včetně energetické bezpečnosti. Projekt dále podpoří zvyšování pracovní produktivity, přenos know-how a technologií.

Mobilní mrazírny v Kamerunu

Společnost Nirex Cameroon Investments se pustila do podnikatelského plánu, jehož cílem je vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu pro suroviny a produkty podléhající rychlému zkažení, jde především o maso a ryby. Kamerunská republika postrádá komplexní síť mrazíren, a proto obyvatelstvo v mnoha oblastech nemá přístup k masu a jiným potravinám vyžadujícím chlazení či mražení. Zřízení infrastruktury mrazících jednotek by mělo stávající stav markantně zlepšit a bude navíc využívat obnovitelné zdroje energie v podobě vlastních solárních panelů. Firma Nirex Cameroon Investments s.r.o. v Kamerunu v současnosti za podpory ČRA realizuje projekt výrobní linky na zemědělská krmiva, o kterém si můžete přečíst zde.

Letiště na Filipínách

Zpracování předběžné studie rekonstrukce pěti regionálních letišť na Filipínách si v rámci Studie proveditelnosti vzala na starosti společnost Transcon Electronic Systems. Pro tuto firmu znamená vypracování studie jedinečnou příležitost využít a přenést své zkušenosti z rekonstrukcí regionálních letišť v jiných zemích a použít zde svou inovativní technologii modulárních letišť z kontejnerových modulů.

Více informací o projektech rozvojové spolupráce najdete na stránkách ČRA.

Redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury

Doporučujeme