Češi podporují mongolský kožedělný průmysl

Ve čtvrtek 9. března 2023 ve 12:00 hodin podepsal v mongolské koželužně velvyslanec Jan Vytopil smlouvu za Českou rozvojovou agenturu s Mongolskou asociací kožedělného průmyslu.

Smlouva zajistí moderní technologii od české firmy Khaanzaa, pro čištění odpadních vod při zpracování vlny v celkové hodnotě půl milionu korun.

Ilustrační fotografie

Nová úpravna odpadních vod umožní asociaci zlepšit své úsilí v ochraně životního prostředí, tedy zamezit kontaminaci podzemních vod, a tím výrazně zvýšit šetrnost k přírodě. „Jedná se o významný krok v závazku České republiky k udržitelnému rozvoji a mezinárodní spolupráci. Česká republika je zainteresována na zlepšování a modernizaci stávajících zařízení v Mongolsku a na výstavbě nových čistíren v městských centrech i provinciích,“ vysvětluje iniciativu Jan Vytopil.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Český přínos mongolskému kožedělnému průmyslu sahá až do dob Československa, kdy mezi lety 1958 a 1960 vyrostla v Ulánbátaru továrna na kožené výrobky. V letech 1975–1980 byla postavena koželužna a v letech 1979–1981 se rozběhla továrna na obuv se 3500 zaměstnanci.

V rámci rozvojové spolupráce byl v letech 2007–2010 implementován projekt modernizace koželužny MLTJ LLC a v letech 2010–2012 byl v rámci téže spolupráce proveden výzkum znečištění životního prostředí z činnosti čistírny odpadních vod Khargia a následně poskytnuty doporučení pro další opatření.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí

Doporučujeme