Češi s cizinci v práci vycházejí dobře. Mají mít stejné podmínky, myslí si

Čeští zaměstnanci mají se svými zahraničními kolegy, kterých na tuzemském trhu práce přibývá, většinou dobré vztahy. Více než polovina je hodnotí jako pozitivní nebo dokonce výborné.

Jen malý podíl lidí by si mezi kolegy zahraniční pracovníky vysloveně nepřál. Podle většiny zasluhují rovnocenné postavení. To znamená stejné mzdové ohodnocení jako Češi, ale také absenci speciálních výhod.

Ilustrační fotografie

Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem.

Pracovníků z ciziny v Česku stále přibývá

Zaměstnávání cizinců se v poslední době diskutuje především s ohledem na začlenění Ukrajinců do tuzemských firem. Zahraniční pracovníci jsou ovšem zcela běžnou součástí českého trhu práce. Podle Českého statistického úřadu pracovalo v ČR v loňském roce přes 800 tisíc zahraničních pracovníků a toto číslo v posledních letech stabilně roste.

„Trend rostoucího zastoupení cizinců pracujících v Česku je patrný už několik let. Jednak jde o občany EU, kteří přicházejí pracovat do Česka kvůli dobrým pracovním podmínkám, ale jedná se i o občany zemí mimo unii. Poptávka tu po nich je například i proto, že česká populace stárne. Na trh práce vstupují slabé ročníky a zároveň rychle roste počet lidí odcházejících do důchodu,“ říká generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti. Vztahy mezi Čechy a cizinci se nezhoršují, naopak.

Zaměstnanci plánují šetřit a žádat víc peněz i benefitů

V Česku je navíc extrémně nízká nezaměstnanost a počet volných míst dlouhodobě převyšuje počet uchazečů o práci. Zástupci firem proto neustále poptávají další pracovní sílu.

Půlka Čechů má mezi kolegy cizince

Podle aktuálního Barometru má v práci polovina lidí mezi kolegy i zástupce jiné národnosti než české nebo slovenské. Ve většině případů se jedná o několik cizinců, nikoli jen jednoho. Zatímco v Praze lidé nejvíce kooperují s cizinci na kvalifikovaných pozicích, ve zbytku Čech a na Moravě přicházejí do styku spíše s manuálně pracujícími kolegy ze zahraničí.  

Mezi zaměstnanci, kteří zahraniční kolegy v práci zatím nemají, převládá otevřený nebo neutrální postoj. Jen 7 procent lidí by si pracovníky z jiných zemí mezi kolegy vyloženě nepřálo. 

„Pro firmy jsou v současné dynamické době dobré vztahy a silné sociální vazby mezi zaměstnanci naprosto klíčové. Většina se proto zasazuje o vytváření tolerantního pracovního prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní stav nebo právě národnost,“ shrnuje Nicoletti.  

„Nadnárodní“ vztahy

Převládající pozitivní postoj Čechů k zahraničním pracovníkům potvrzují i další výsledky Barometru. Polovina českých zaměstnanců popisuje své pracovní vztahy se zahraničními kolegy jako pozitivní nebo dokonce výborné. Jen necelá desetina je naopak hodnotí převážně kriticky. Ostatní mají s cizinci v řadách kolegů na pracovišti vztahy neutrální.  

„Zjišťovat a měřit náladu na pracovišti se stalo díky hybridizaci práce složitější. Hybridní pracovní režim ale naštěstí přinesl i nové technologie a online nástroje, které umožňují vztahy s kolegy a komunikaci udržovat i na dálku. V naší platformě Můj Up jsou oblíbené například jednoduché online ankety nebo možnost zeptat se šéfa na cokoliv. Podobně mohou tyto nástroje pomoci i se vztahy v multikulturním pracovním prostředí,“ popisuje Ela Honická HR ředitelka ve společnosti Up ČR.

Stejné peníze, ale žádné výhody

Většina českých zaměstnanců si také myslí, že zahraniční pracovníci zasluhují rovnocenné pracovní postavení jako Češi. Tři čtvrtiny zaměstnanců jsou pro, aby měli cizinci stejné pracovní podmínky, a zhruba 60 % souhlasí se stejným mzdovým ohodnocením.

„Odměňování se vedle mzdy týká i zaměstnaneckých benefitů. Výhodu mají v tomto případě firmy, které už přešly na takový systém benefitů, v němž si může zaměstnanec sám vybrat výhody, které preferuje. Systém takzvané cafeterie tak nemá problém přizpůsobit se i zájmům a preferencím zahraničních pracovníků,“ prozrazuje Nicoletti. Vztahy na pracovišti to nijak nekomplikuje.

Rovný přístup upřednostňují Češi i při výběru nových zaměstnanců. Dvě třetiny Čechů si myslí, že při obsazování pozic se nemá rozhodovat podle národnosti, ale podle schopností člověka. Většina je pro dovolit legální pracovní uplatnění cizincům za srovnatelných podmínek jako Čechům. Platí to nejvíce o zahraničních pracovnících z EU, ale i o těch z Ukrajiny.   

Na druhou stranu jsou Češi k cizincům poměrně přísní. Jen necelá pětina by jim například přiznala nějaké speciální výhody, jako jsou třeba kurzy češtiny nebo volno na cestu do vlasti. Jen málo lidí si myslí, že cizinci podávají lepší pracovní výkon než Češi.

Redakčně upravená tisková zpráva Intensity

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme