Češi se zapojují do závodů v kvantovém světě, tuzemský fond investuje miliony

Zcela nové léky, nové materiály, zásadní úspory energie či výrazné snížení emisí, ale také chytřejší stroje, nové standardy v šifrování a mnoho dalšího. To vše do budoucna slibují kvantové počítače, které jsou schopny simulovat složité operace, jež často zvládá jen příroda.

Zatím jsou však kvantové počítače stále velmi citlivými a velkými zařízeními v laboratořích, vykazují chyby a na ty opravdu vysoké výkony pořád ještě čekají. To slibuje změnit americký univerzitní start-up QC82, do kterého nyní investoval milion dolarů český deep tech fond Tensor Ventures.

Ilustrační fotografie

Michal Křelina, teoretický fyzik a expert na kvantové technologie v Tensor Ventures, který poskytuje konzultace například i pro NATO, popisuje, jaký dopad mohou mít kvantové technologie na náš život.

„Naše civilizace spotřebuje dvě procenta světové energie, aby byla schopna vyprodukovat dostatek hnojiva pro pěstování plodin. Příroda to však dokáže mnohem lépe a efektivněji než my,“ uvádí Křelina.

„A právě kvantové počítače by jednoho dne mohly být schopné nasimulovat velkou spoustu možností a najít tu správnou, která se přiblíží genialitě přírody. To by mohlo ušetřit obrovské množství energie, zásadně snížit naši uhlíkovou stopu, a také zvýšit produkci potravin,“ dodává.

VUT otevírá unikátní laboratoř kvantové bezpečnosti

Podle Křeliny budou kvantové počítače čelit podobným výzvám při skládání proteinů u objevování nových léků, při hledání nových materiálů či investičních strategií, ale také například u hledání optimální logistické varianty při rozvozu zásilek nebo jídla po velkých městech. Aby bylo toto všechno možné, jsou zapotřebí kvantové počítače s dostatečným výkonem, použitelné v běžných podmínkách, které ale v současné době nejsou k dispozici.

Po několika letech výzkumu na University of Virginia, jedné z nejlepších veřejných univerzit v USA, nicméně hvězdný vědecký tým z výše zmíněného start-upu QC82 vyvinul kvantovou technologii založenou na využití fotonů, která by měla umožnit produkci právě takových výkonných, při pokojové teplotě běžně provozovaných kvantových procesorů a počítačů.

Světu chybějí experti

Že jde o technologii, která stojí na pevných základech, potvrzuje Hussain Zaidi, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti QC82: „Na tomto výzkumu pracujeme zhruba šest let a v posledních dvou letech jsme dospěli do fáze, kdy víme, že jde o životaschopnou technologii. Nový kapitál nám umožní uskutečnit další velké kroky v životě našeho start-upu.“

K tomu, co je potřeba k vývoji takové technologie, říká: „Abyste se dostali do této fáze, musíte mít výzkumný tým expertů z více oborů, aby bylo možné vyrobit kvantový čip. Takových lidí je samozřejmě ve světě obrovský nedostatek, protože v oblasti kvantových technologií se předhánějí start-upy, technologičtí giganti, banky a investiční firmy, farmaceutické koncerny, firmy zabývající se kybernetickou bezpečností nebo vlády.“

Český fond Tensor Ventures investuje milion dolarů

I když výkonnější kvantové počítače nejsou výsledkem náhody, způsob, jakým se zakladatelé start-upu setkali, dílem náhody byl. Hussain Zaidi začal pracovat na prestižní Virginské univerzitě se svým profesorem Olivierem Pfisterem, se kterým se seznámil na konferenci o kvantových technologiích. „Byl jsem ve správný čas na správném místě a měl štěstí, že jsem potkal toho správného člověka,“ popisuje začátek příběhu QC82.

K investici od Tensor Ventures se připojí i další zajímaví investoři. Tým v QC82 totiž očekává, že vedle podpory dalších investorů získá podporu i od americké vlády prostřednictvím speciálních programů financování, které ale probíhají v delším časovém horizontu.

Hussain Zaidi zároveň popisuje, jaké bylo první setkání s Tensor Ventures: „V Tensor Ventures přesně věděli, o čem mluvíme, taková znalost rozhodně není u investorů samozřejmostí,“ usmívá se spoluzakladatel QC82.

„Dostat se k takovým investicím, jako je ta aktuální, obnáší spoustu práce nejen naší, ale i dalších špičkových odborníků. Zároveň je třeba perfektní načasování,” říká Martin Drdúl z Tensor Ventures a pokračuje: „Myslím, že to všechno se povedlo, a je skvělé, že i z České republiky můžeme být součástí tak velké hry, jako je soutěž o kvantovou nadvládu.“

Redakčně upravená tisková zpráva Intensity

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme