Češi za uplynulých 15 let bezprecedentně zbohatli, průměrná mzda se zdvojnásobila

Podle nejaktuálnějších dat Eurostatu činila průměrná roční mzda v roce 2021 v České republice 18 189 eur. V rámci Evropské unie se jedná o osmý nejnižší výdělek, unijní průměr činí 1,84násobek.

Z postsocialistických zemí si více vydělají lidé ve Slovinsku a v baltských státech i přesto, že česká průměrná mzda v posledních letech rostla rychlým tempem – mezi lety 2006 a 2021 se zdvojnásobila. Ve třetím čtvrtletí loňského roku byl pak zaznamenán meziroční nárůst o dalších 6,1 %. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic je rychlý růst důsledkem konvergence české ekonomiky k úrovni západní Evropy.

Růst českých mezd je v éře po vstupu do EU v úhrnu daleko rychlejší, než jak rostly ceny.

Nejvíce si polepšili pracovníci ve zdravotnictví, školství nebo IT sektoru

České mzdy ale mnohdy stále nedosahují ani na polovinu západoevropských zemí, a to ani přes rychlý růst v posledních letech. „V roce 2021 dosahovaly české mzdy bezmála dvojnásobku toho, co o 15 let dříve. V rámci zemí bývalého východního bloku patřil růst průměrné mzdy u nás v posledních letech k nejdynamičtějším,“ komentuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic a dodává, že u růstu mezd je velmi patrná konvergence České ekonomiky k západoevropské úrovni: v roce 2006 jsme dosáhli na 26 % výše německých mezd, v roce 2021 to už bylo 43 %.

Mzdy u nás rostou především v segmentech s kritickým nedostatkem pracovníků, jako je například zdravotnictví či informační a komunikační technologie. „Dále je růst mezd v některých odvětvích veřejných služeb ovlivněn společenskou poptávkou, typicky se jedná například o školství, sociální služby nebo zdravotnictví,“ vysvětluje Radovan Hauk s tím, že růst mezd byl v minulých letech tažen růstem přidané hodnoty. Další tlaky na plošný růst mezd v ekonomice bude při současné nízké míře nezaměstnanosti vyvolávat růst obecné inflace.

Rychlejší růst než u sousedů

Jedná se o mnohem větší růst příjmů než u většiny sousedních států České republiky, lépe si vedlo jen Polsko. Při pohledu na celoevropské statistiky se pozice Česka může jevit jako neuspokojivá, nicméně tu lze najít i mnoho pozitivního.

„Zvážíme-li velmi rychlý růst mezd, je zřejmé, že patříme mezi nejsilnější ekonomiky bývalého východního bloku. Tuzemská průměrná mzda se té západní přibližuje jako jedna z nejrychlejších,“ říká Radovan Hauk. Zatímco v Estonsku vzrostly mzdy mezi lety 2006 a 2021 jen o 68 % (ve srovnání s českými 94 %), v Lotyšsku došlo k nárůstu zhruba o 175 %.

Tisková zpráva skupiny Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme