Česká armáda je připravena spolupracovat i s netradičními partnery. Chce využít převratné technologie v boji s nepřítelem

Průmysl může významně pomoci Armádě ČR se zaváděním a využíváním nových technologií, které jsou založeny především na umělé inteligenci. Je stále ještě mnoho významných společností, které s armádou nespolupracují.

I proto se na půdě Českého vysokého učení technického v Praze sešli akademici se zástupci vlády, armády a soukromého sektoru.

Na půdě ČVUT v Praze se sešli akademici se zástupci vlády, armády a soukromého sektoru | ČVUT

Nové a převratné technologie (EDT) jsou ‚nové‘ svým jménem. Soukromý sektor s nimi pracuje úspěšně již delší dobu. Nyní je třeba, aby je objevili i ti, kteří se starají o naši bezpečnost, o bezpečnost naší civilizace. Pro NATO je to priorita, logicky je to cíl i českého ministerstva obrany,“ podtrhuje Tomáš Kopečný, náměstek ministra obrany.

„Vzhledem k okolnostem vojenské rozpočty nevyhnutelně rostou, chceme přispět k tomu, aby tyto zdroje byly využity smysluplně. Jsme připraveni sdílet s vámi naše znalosti a dovednosti a přispět ke zvýšení vaší i naší bezpečnosti,“ říká Chris Bailey, ředitel AWS (Webové služby Amazon).

Setkání na této úrovni poskytují Generálnímu štábu AČR jedinečnou příležitost mapovat trh a hledat ideální partnery. „V následujících týdnech a měsících bude naše setkávání se soukromým sektorem intenzivní. Musíme vědět, ‚co už existuje‘, najít způsoby, jak efektivně spolupracovat a využít know-how firem pro naše potřeby. Vytvoření nového akvizičního myšlení je nezbytností,“ uvádí zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generál Miroslav Hlaváč.

Na půdě ČVUT v Praze se sešli akademici se zástupci vlády, armády a soukromého sektoru | ČVUT

Zdaleka není vyčerpán ani potenciál českých univerzitních pracovišť. „Chceme přispět k vytvoření podmínek pro koncepční a postupné zavádění inovativních přelomových technologií do budoucích vojenských schopností,“ říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Téma umělé inteligence je pro mnohé stále neuralgickým, těžko uchopitelným bodem. „Rádi pomůžeme naší armádě odpovědět na otázku‚ ‚jak mi využívání umělé inteligence pomůže v plnění mých úkolů‘. Všichni se uvědomujeme, že technologickou výhodu v otevřeném konfliktu získá ten, kdo první identifikuje a ovládne využitelné aplikace. To nás spojuje a pohání spolupráci mezi námi, soukromým sektorem a státními institucemi,“ doplňuje rektor ČVUT.

Právě maximalizace spolupráce mezi státem, akademickou sférou a soukromým sektorem je cílem neziskové organizace DefSec Innovation Hub, která akci na půdě ČVUT uspořádala. DefSec je jediná organizace v ČR, která se systematicky zabývá inovacemi v obranném a bezpečnostním sektoru.

„Naší významnou přidanou hodnotou je existence 16 hubů v celém transatlantickém prostoru, s nimiž úzce spolupracujeme. Civilně-vojenskou spolupráci a navazování kontaktů s evropskými a americkými inovačními huby vnímáme jako velkou příležitost pro české firmy i pro česká univerzitní pracoviště,“ upřesňuje Kristina Soukupová, prezidentka DefSec.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Obranný průmysl

Doporučujeme