Česká centra na téma umělé inteligence: Rozpoznáme, zda stále hovoříme s osobou, či již chatbotem s umělou inteligencí?

Česká centra se v rámci oblasti Věda, výzkum, vzdělávání soustřeďují na prezentaci české vědy v zahraničí. Téma „umělá inteligence“ získává čím dál tím více na síle. Nyní se ke slovu opět dostává České centrum Londýn, které nabízí další díl vyhledávaného cyklu AI Science Café, který se bude konat dne 14. října 2020 od 19:00. Tentokrát je na pořadu dne téma Konverzační umělá inteligence s Janem Šedivým.

Beseda se uskuteční v angličtině a bude přenášena prostřednictvím facebookových stránek Českých center. Zájemci mohou zasílat své dotazy prostřednictvím webu s použitím hashtagu #ConversationalAI. Vedle Českého centra Londýn se oblasti propagace české vědy ve světě intenzivně věnují i další pobočky, například České centrum Berlín, Brusel, Madrid, Stockholm, New York.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Ve sféře umělé inteligence se v současnosti derou na výsluní inteligentní reproduktory. Jan Šedivý z fakulty elektrotechnické ČVUT představí sociálního chatbota Alquista, kterého pod jeho vedením navrhl tým studentů ČVUT a který se dvakrát za sebou umístil na druhém místě v prestižní soutěži Amazon Alexa Prize. Sám Jan Šedivý zastává myšlenku, že s budoucími AI aplikacemi budeme jednou komunikovat přirozeným jazykem. V rámci streamované besedy pak celou soutěž stručně představí. Současně se zaměří na know-how týmu kolem Alquista, které zahrnuje několik oborů, jako je konverzační umělá inteligence, správa dialogů, lingvistika, zvukový design, kreativní psaní a mnoho dalších. Objasní problematiku vývoje dialogů pro oblíbená konverzační témata, v neposlední řadě shrne jak z Alquista vyrobit uživatelský produkt. Debatu s Janem Šedivým po přednášce povede Michael Londesborough.

„Umělá inteligence je budoucnost. České centrum Londýn prezentuje inovativní a kreativní témata, která jsou současná a otevírají trendy budoucnosti. To je jednoduchý koncept, který zaujal i tak prestižní instituci v Londýně, jakou je Královský institut. Projekt AI Science Café Series 2020 se po nucené kovidové přestávce vrací v polovině října v současné době digitálního prostředí s velmi aktuálním tématem komunikační umělé inteligence“, říká Přemysl Pela, ředitel Českého centra Londýn.

AI Science Café Series

Cyklus AI Science Café Series, které iniciovalo a organizuje České centrum Londýn, čítající pět přednášek světově uznávaných odborníků, si klade za cíl představit různé otázky týkající se našich profesních i osobních životů, o kterých bude možno následně diskutovat. Jelikož na téma umělé inteligence vyvstává více otázek než odpovědí, Science Café se pokusí odhalit trendy a pravděpodobný vývoj, který v budoucnosti nastolí nevyhnutelné společenské a technologické změny. V rámci rozsáhlé řady AI Science Café Series České centrum Londýn připravilo tento ucelený cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými otázkami. Jako inspirace posloužil fenomén Café Scientifique, který spatřil světlo světa v roce 1998 ve Spojeném království, odkud se zanedlouho rozšířil do celého světa, a jehož cílem bylo sdílet prostor i konverzaci o nejnovějších vědeckých a technologických poznatcích a trendech.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Kdo je… ?

Jan Šedivý

Jan Šedivý vyučuje na Fakultě elektrotechnické ČVUT a je ředitelem Nadace ČVUT MediaLab. Jeho tým vyvinul sociálního chatbota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist v soutěži Amazon Alexa Prize dvakrát za sebou porazil více než stovku univerzitních týmů z celého světa a umístil se na druhém místě. V současnosti se tým Jana Šedivého zaměřuje na vývoj konverzačních aplikací pro zdravotnictví. Šedivý o své práci informuje na svém blogu.

V letech 2008 až 2010 působil jako technický vedoucí/manažer v Googlu, v letech 1992 až 2000 jako člen výzkumného týmu ve Výzkumném centru IBM T. J. Watsona v USA a v letech 2000 až 2008 jako vedoucí výzkumné skupiny v IBM v České republice. V průběhu své praxe vedl řadu výzkumů a projektů po celém světě. Je hlavní architektem aplikace IBM na rozpoznávání řeči Embedded ViaVoice a autorem devatenácti amerických patentů. Zabývá se zejména umělou inteligencí, programovacím jazykem ML, zpracováním přirozeného jazyka, mobilními a internetovými aplikacemi a cloud computingem.

Michael Londesborough

Michael Londesborough je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, zaměřuje se na výzkum sloučenin boru. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, mj. třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky. Spolupracuje s British Council v Praze, podílí se na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Za své popularizační aktivity získal např. od AV ČR Medaili Vojtěcha Náprstka (2009).

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

Redakčně upravená tisková zpráva Českého centra – ústředí.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme