Česká dobývací technika mapuje příležitosti v jihoafrickém těžebním průmyslu

Těžební odvětví a energetický mix v České republice a Jihoafrické republice mají mnohé společné, byť se to na první pohled nemusí zdát.

Globální odklon od fosilních paliv klade vysoké nároky na těžební společnosti i výrobce těžební techniky, neboť cílem je zajistit rentabilní provozuschopnost klíčových projektů a současně mnohonásobně zvýšit jejich efektivitu a udržitelnost. Vysoký důraz na inovativní řešení je úrodnou půdou pro spolupráci českých a jihoafrických společností napříč širokým spektrem těžebních pod-sektorů od managementu kvality uhlí až po vědu, výzkum a inovace.

Ilustrační fotografie

ČR a JAR pojí mnohem více než by se na první pohled mohlo zdát. Zářným příkladem je vysoký podíl fosilních paliv na produkci elektřiny. Zatímco v ČR se za pomoci uhlí a plynu generuje přibližně 50 % elektrické energie, v JAR se prostřednictvím uhlí vyrábí více než 78 % elektřiny. Obě země pak sdílí i rozsáhlou historii v oblasti těžebního průmyslu.

S ohledem na globální trend přechodu na obnovitelné zdroje energie, stejně jako je tomu v ČR i v JAR je klíčovým pojmem proces tzv. spravedlivé tranzice neboli zajištění pracovní kontinuity osobám, které v důsledku odklonu od energeticky a environmentální náročných operací přišly o práci.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Vzdor globálnímu úpadku mnohých těžebních odvětví nejen vlivem odklonu od fosilních paliv je jihoafrický těžební průmysl i nadále významným přispěvatelem do tvorby HDP zaměstnávající přibližně 450 tisíc obyvatel. V JAR se nachází zhruba 75 % celosvětových zásob platiny a 70 % globálních zásob manganu. Významná je zde i těžba uhlí, zlata či diamantů.

Nejen z těchto důvodů mají české a jihoafrické společnosti celou řadu společných témat a potenciálních oblastí spolupráce. Toto platí jak o společnostech těžebních, tak o výrobcích souvisejících technologií, kteří jsou neustále nuceni inovovat a zdokonalovat své produkty, aby udržely krok v tomto dynamickém odvětví.

Mezi identifikované příležitosti spolupráce českých a jihoafrických společností patří mimo jiné management kvality uhlí, technologie tzv. „čistého“ či „udržitelného“ uhlí, nové způsoby využívání staré fosilní infrastruktury a těžební krajiny, věda, výzkum a inovace v oblasti extrakce a zpracování nerostných surovin či obecně vzato vývoj a implementace techniky, která má potenciál zefektivnit stále se prohlubující a prodražující těžební projekty. Důležitým nosným tématem je sdílení zkušeností v oblasti již zmiňované spravedlivé tranzice, se kterou má ČR jakožto významný evropský těžební region bohaté zkušenosti.

Ilustrační fotografie

Z tohoto důvodu navštívila JAR delegace společností sdružených v asociaci Česká dobývací technika (CDT). Konkrétně se jednalo o výrobce strojů na zpracování nerostných surovin DSP Přerov, spol. s.r.o., výrobce systémů řízení kvality uhlí Enelex s.r.o., dále pak výrobce dopravních komponentů pro pásové dopravníky TRANSROLL – CZ, a.s. a rovněž také výrobce patentovaného drátu a ocelových lan ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Během bohatého pětidenního programu absolvovala delegace velké množství jednání s relevantními jihoafrickými subjekty soukromé i veřejné sféry. Svá řešení měly možnost české společnosti prezentovat v rámci česko-jihoafrického obchodního semináře zaměřeného na přehled a příležitostí těžebního odvětví v ČR a JAR, kterého se účastnilo téměř šedesát jihoafrických společností a institucí.

V neposlední řadě se pak delegace prezentovala v rámci prestižní uhelné konference CoalSafe 2023, která byla zaměřena na bezpečnost a udržitelnost těžebních projektů v JAR a které se účastnila celá řada předních jihoafrických těžebních společností jako např. Anglo American, Thungela či Exxaro.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme