Česká ekonomika poroste v roce 2019 o 3 procenta

Růst evropské ekonomiky příští rok zpomalí na 2 procenta. Snížení tempa růstu se dotkne i Česka.Evropská ekonomická konjunktura dosáhla letos vrcholu. Tempa růstu evropských ekonomik budou příští rok nižší. Právě vývoj v Evropě je klíčový pro Česko, které do EU vyváží přes 84 % svého exportu. V podzimní predikci odhaduje evropský zaměstnavatelský svaz BusinessEurope, že se tempo růstu HDP v celé evropské osmadvacítce příští rok sníží z letošních 2,2 na 2 %. Růst zemí eurozóny by se měl pohybovat na letošní úrovni kolem 2 %.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se na evropské predikci podílel odhadem vývoje české ekonomiky. Pro letošní rok očekáváme, že se tuzemské HDP zvýší o 3,4 %, nicméně existuje riziko, že skutečná hodnota bude nižší. Naše predikce pro letošní rok vycházela ze známých hodnot za letošní první a druhé čtvrtletí a z očekávání naší členské základny. „Jedním z hlavních znaků ekonomiky, a tedy i prognózy, je významný vliv domácí poptávky, který je ovlivněn mimo jiné vysokou zaměstnaností, intenzivním vytížením produkčních kapacit české ekonomiky a růstem zakázek z posledních let,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Silná domácí poptávka je pevně spojená s vysokou mírou zaměstnanosti, které se však na trhu práce projevuje nedostatkem pracovní síly. Z toho plynoucí růst mezd a mzdových nákladů zároveň působí jako brzda krátkodobého vývoje. Je to vidět už v odhadech na rok 2019. Svaz očekává, že česká ekonomika poroste o 3 %.

Zdražují energie, materiál i úvěry

Bariéry rychlejšího růstu ukázalo také poslední šetření mezi firmami, které zpracovává Svaz spolu s Českou národní bankou. „Daleko silněji než v předchozích čtvrtletích firmy pociťují růst cen energií, materiálů a surovin. Elektřina je za posledního půl roku dražší o více než čtvrtinu. Nafta a benzín stojí o 6 procent více. Další zdražování energií očekává 42 procent podniků, přitom ve 3. kvartále 2017 to předpokládalo jen 14 procent z nich,“ komentuje průzkum Bohuslav Čížek.

Firmy pociťují daleko silněji než v předchozích čtvrtletích růst cen energií, materiálů a surovin.

Oproti výsledkům ve druhém čtvrtletí podniky také více vnímají, že se jim v důsledku růstu úrokových sazeb zvyšují náklady na úvěry a externí financování. Dvouletý úvěr za posledního půl roku podražil o více než procentní bod, což při půjčených 10 milionech dělá přes 100 tisíc korun za rok.

Podnikatelé oslovení v šetření předpokládají, že mzdy v příštím roce vzrostou o 4,5 %. „Svaz průmyslu ve své predikci odhaduje, že mzdy v příštím roce vzrostou o 7 procent. Zohlednili jsme nedostatek kvalifikovaných sil a s tím související přesčasovou práci, dále firemní mzdové benefity, vývoj minimální mzdy i růst platů ve veřejném sektoru,“ dodává Čížek a upozorňuje, že růst mezd v průměru převyšuje růst produktivity práce. Vývoj dodavatelských cen, úrokových sazeb a zvyšování mezd má vliv na celkovou ziskovost firem.

V okolí zrychlí růst jen Slovensko

BusinessEurope ve své předpovědi uvádí, že v celé Evropě zaměstnavatelé narážejí na nedostatek kvalifikovaných lidí, což omezuje možnosti dalšího růstu. Týká se to i států, které vykazují poměrně vysokou míru nezaměstnanosti. Jedním z důvodů je podle BusinessEurope rychlá digitalizace průmyslu. Ta s sebou nese vyšší poptávku po kvalifikovaných technických pracovnících, kterých je málo.

V celé Evropě zaměstnavatelé narážejí na nedostatek kvalifikovaných lidí, což omezuje možnosti dalšího růstu.

Růst ekonomiky bude pomalejší také v zemích, které bezprostředně sousedí s Českem. Rakousko z letošních necelých 3 % zpomalí na 1,7 %. Polsko letos vykáže tempo růstu HDP 4,3 %, ale příští rok by se mělo dostat jen na hodnotu 3,7 %. Německý růst se sníží z letošních 2 na 1,8 %. Výjimkou bude jen Slovensko. Podle odhadu BusinessEurope se tempo růstu ekonomiky příští rok zvedne z letošních 4 na 4,2 %.

„Pro velké významné ekonomiky je nyní příznačná předpověď růstu pro příští rok od 1 do 2 procent. To bude kromě Německa také případ Francie či Velké Británie, Itálie poroste zhruba jednoprocentním tempem,“ upřesňuje Čížek. Nejrychleji podle BusinessEurope poroste Irsko. V minulých letech se rychlý růst HDP připisoval transferům kapitálu do ostrovní země. Nicméně růst v Irsku přetrvává a ukazuje na pokrizové ozdravení ekonomiky s nízkou inflací a intenzivní snahou o ozdravení veřejných financí.

Významným pozitivním faktorem, který přispívá k aktuální evropské konjunktuře, je ekonomický růst v USA. Naopak negativně mohou evropskou ekonomiku poznamenat politická nejistota a geopolitické napětí ve světě.

Jak se bude vyvíjet česká ekonomika v roce 2019

Ukazatel Odhad pro 2019
Růst reálného HDP 3 %
Míra inflace 2,5 %
Míra nezaměstnanosti 2,4 %
Růst nominálních mezd 7 %
Průměrný kurz CZK/EUR 25 CZK / EUR
Úrokové sazby (3M PRIBOR) 2,5 %

Převzato z časopisu SPEKTRUM, vydávaném Svazem průmyslu a dopravy ČR, autor: Vladimír Štípek a red.

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme