Česká exportní banka nabídla firmám zvýhodněné podmínky

Státem řízená banka nabízí i v době virové pandemie klientům veškeré služby v plném rozsahu. Ve spolupráci s exportní pojišťovnou EGAP navíc nyní nabízí finanční produkty a služby za zvýhodněných podmínek.

Česká exportní banka (ČEB) je připravena pomoct všem exportérům, bez ohledu na velikost firmy, poskytnutím produktů, které podpoří vývoz českého zboží do zahraničí:

Předexportní financování – pokud začíná firma připravovat výrobu pro exportní zakázku, ale potřebuje prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje a vybavení nebo pokrytí mzdových nákladů.

Financování zahraničního odběratele – banka poskytne úvěr i zahraničním odběratelům, kteří mají zájem o české výrobky a služby a hledají vhodnou formu financování pro jejich nákup.

Odkup pohledávek – pokud potřebuje firma snížit objem pohledávek v účetní bilanci, zvýšit likviditu bez nutnosti čerpání dalšího úvěru nebo prodloužit odběratelům splatnost pohledávek.

Bankovní záruky – banka nabízí řadu záručních produktů, které pomohou vývozci například uvolnit cash-flow při nákupu zásob od zahraničních dodavatelů nebo v případě, kdy nechce čekat na poslední část platby za dodané zboží (takzvané zádržné) a rád by dostal zaplacenu celou částku hned.

Více informací a kontakty na pracovníky ČEB jsou k dispozici na webových stránkách banky.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme