Česká firma chce pomáhat s rozvojem reportingu v Číně

Politika zodpovědného řízení firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti a řízení rizik (ESG) je trendem nejen v Evropě, ale i v Číně. Svědčí o tom i postup české firmy Digital and Legal.

Ta si letos v rámci projektu PROPEA nechala připravit plán vstupu na čínský trh. Digital and Legal by v Číně chtěla představit svůj ESG projekt Green0meter, v čemž se firmě dostalo pomoci ze strany Velvyslanectví ČR v Pekingu a společnosti Shenzhen Nongchao International Consulting, která v zemi implementuje nástroj PROPEA.

Ilustrační fotografie

V současnosti není v Říši středu zveřejňování informací souvisejících s ESG legislativně ošetřeno, je tak pouze doporučeno převážně na dobrovolném základě. ESG je ovšem nejen důležitým základem pro regulační orgány, obchodní management a spotřebitele k posouzení podnikových hodnot, ale také referenčním indexem pro investory při rozhodování o investicích.

Letos v lednu tak například šanghajská burza oznámila, že 50 společností v jejím Star Marketu zveřejní zprávu týkající se vlastního ESG. V dubnu vydala China Securities Regulatory Commission (CSRC) pokyny pro řízení vztahů s investory na burze kótovaných společností, které ESG poprvé zahrnuly do komunikačního obsahu řízení vztahů s investory.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Investice do ESG sílí

Počet společností kótovaných na burzách v Šanghaji či Šen-čenu, které zveřejňují zprávy o společenské odpovědnosti nebo zprávy ESG, se rok od roku zvyšuje. Údaje ukazují, že 1130 společností kótovaných na těchto dvou burzách zveřejnilo v roce 2021 zprávy související s ESG, což představuje 26,9 % firem. V roce 2019 to bylo pouze 371 z nich.

Rozsah čínských veřejných fondů pro ESG se podle statistik China Responsible Investment Forum zvýšil z 29,44 mld. jüanů (96,32 mld. Kč) v roce 2013 na 597,5 mld. jüanů (1,95 trilionu Kč) v roce 2021, což je téměř dvacetinásobný nárůst. Ve srovnání s mezinárodním trhem začaly investice do ESG v Číně poměrně pozdě, ale rostou raketovou rychlostí. Analytici dále očekávají, že rozsah čínských investic do ESG dosáhne do roku 2025 20 až 30 bilionů jüanů (65,4–98,2 bilionu Kč).

Letos v červenci oficiálně zveřejnil Výbor pro standardy zelených dluhopisů principy definující zelené dluhopisy jako takové a s ním i čtyři základní prvky, které pomáhají integraci s mezinárodními standardy zelených dluhopisů, a pravidla pro sjednocení jejich vydávání.

Ilustrační fotografie

Trh se zelenými dluhopisy roste

Se sjednocením standardů zelených dluhopisů a rozvojem oborových norem trh s nimi zrychluje svou expanzi. Data ukazují, že počátkem letošního listopadu činila emisní škála zelených dluhopisů v letošním roce 713,03 mld. jüanů (2,33 trilionu Kč), s meziročním růstem přibližně 48,85 %. Množství zelených dluhopisů vydaných v prvních třech čtvrtletích letošního roku předčilo celý rok loňský. Podle statistik Výzkumného úřadu Čínské lidové banky činila do konce června 2022 celková hodnota čínských zelených dluhopisů 1,2 bilionu jüanů (3,93 bilionu Kč), čímž se řadí na druhé místo na světě.

Z veškerých výše uvedených čísel a statistik je více než zřejmé, že Čína nebere ESG na lehkou váhu. Čínský systém ESG má však svá specifika Velké množství podniků zatím stále nemá dostatečné povědomí o konceptu ESG. Postrádají iniciativu při zveřejňování informací, a pokud je publikují, tak jsou informace nedostatečné a kvalita dat není vysoká.

Příslušné zásady postrádají jednotné standardy a systém zveřejňování ESG informací jednotlivých podniků není dokonalý. Také systém hodnocení ESG se stále vyvíjí a téměř každý rok dochází k novým změnám. Různé systémy hodnocení ESG vedou k různým výsledkům.

Ač je čínský trh největší na světě, je vždy potřeba zdůraznit, že má řadu bariér a vstup na něj je poměrně komplikovaný. Místní vlády sice již nyní nabízejí řadu podpor firmám, avšak malé zahraniční společnosti na tyto pobídky často nedosáhnou. Příležitost českých firem je tak ve spolupráci s těmi čínskými, které budou v budoucnu stále častěji hledat chytrá ESG řešení. Velvyslanectví ČR v Pekingu bude projekt PROPEA realizovat i v roce 2023 a je připraveno českým subjektům pomoci se vstupem na čínský trh nejen s jejich ESG projekty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Adam Kupka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme