Česká firma Khaanzaa uspěla v tendru EBRD na výstavbu čističky odpadních vod v Kyrgyzstánu

České firmy jsou díky svým kvalitním technologiím úspěšné na středoasijském trhu i v rámci projektů financovaných mezinárodními finančními institucemi.

Firma Khaanzaa s.r.o. tak na podzim 2021 vyhrála tendr, financovaný Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD), na projekt výstavby čistírny odpadních vod pro město Kara Suu na západě Kyrgyzstánu.

Ilustrační fotografie | Kletr / Shutterstock.com

Sektor nakládání s vodou je v Kyrgyzstánu pro české firmy perspektivní zejména s ohledem na přírodní bohatství a potenciál ekoturistiky. Nedotčená středoasijská příroda, zejména vodní zdroje, si však žádá zvýšenou péči spojenou s intenzifikací zemědělství a zvyšujícím se zájmem cestovatelů o Kyrgyzstán.

Pro Khaanzaa s.r.o. se nejedná o první projekt v Kyrgyzstánu, česká firma se již dříve podílela např. na projektu modernizace čistírny odpadních vod v prominentním Sanatoriu Aurora v Issyk-Kulské oblasti Kyrgyzstánu, který byl částečně financován z české rozvojové pomoci v rámci programu B2B České rozvojové agentury. Nyní uspěla v tendru EBRD na výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV)pro západokyrgyzské město Kara Suu.

Technologické řešení procesů ČOV města Kara Suu, které navrhla firma Khaanzaa, vychází z požadavku vysoké kvality vyčištěné vody při současné minimalizaci provozních nákladů a elektrické energie. Česká firma dodává vlastní technologické řešení od projektu po výstavbu, předání a zaškolení místního personálu jako investici „na klíč“ s využitím řady komponentů českých subdodavatelských firem.

Navržené uspořádání kaskádního typu využívá princip postupně zatěžované aktivace a je úsporným kontinuálním aktivačním systémem, který v maximální míře využívá energii obsaženou v organických látkách v odpadní vodě. Projekt EBRD, realizovaný Khaanzaa, navazuje na výstavbu inženýrských sítí pro zabezpečení pitné vody a výstavbu kanalizace pro město. V první fázi, která potrvá 2 roky, bude realizována čistírna odpadních vod pro 7 800 obyvatel, postupně se bude rozšiřovat do plánované kapacity 23 000 uživatelů.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu je aktivní v podpoře podobných projektů českých firem. S ohledem na nevyužitý potenciál v daném sektoru proto plánuje v prvním pololetí 2022 uspořádání oborové mise zaměřené na prezentaci českých zelených technologií v regionech Kyrgyzstánu v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti je možné získat u pracovníků obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví, commerce_nur-sultan@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kyrgyzstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme