Česká firma Metrostav bude modernizovat vodní elektrárnu Gabčíkovo na Slovensku

Na podzim 2017 vyhlásil státní podnik Vodohospodářská výstavba mezinárodní tendr na modernizaci vodní elektrárny Gabčíkovo (VEG). Vítězem soutěže se stala společnost Metrostav a.s. Praha. Smlouva o dílo byla podepsána koncem ledna 2019.Připravovaná kompletní inovace  a modernizace plavebních komor VEG je  první  velkou obnovou od  zprovoznění vodní stavby v roce 1992. Podle Vodohospodářské výstavby je projekt velkým přínosem pro obnovení kompletní funkčnosti zařízení plavebních komor, které jsou v současnosti na hranici životnosti a havarijního stavu. Inovace a modernizace  plavebních komor zabezpečí zvýšení bezpečnosti a plynulosti plavby přes Vodní dílo Gabčíkovo.

V rámci stavebních prací dojde na obou plavebních komorách k výměně horních vrat vážících téměř 190 tun, které oddělují plavební komoru od přívodního kanálu. Vyměněna budou  i dolní vrata, která zajišťují oddělení plavební komory od odpadového kanálu. Projekt inovace se bude rovněž týkat plnícího a vypouštěcího systému plavebních komor a regulačních  uzávěrů, které zabezpečují uzavření a otevření plnících kanálů.

Protože oprava ovlivní plavbu lodí po Dunaji, plánuje  Metrostav opravovat jednotlivé komory postupně. Nejvíce práce si podle Metrostavu vyžádá oprava obřích vrat obou komor. Celá oprava by podle Metrostavu neměla trvat déle než dva roky a devět měsíců.

Metrostav a.s. Praha v soutěži uspěl před firmou Züblin se sídlem v Rakousku a před sdružením pod vedením italské firmy Todini Costruzioni Generali.

Metrostav a.s. Praha má od podpisu smlouvy 140 dnů na to, aby připravil projektovou dokumentaci a maximálně 510 dnů od odevzdání projektové dokumentace na realizaci modernizace a inovace pravé plavební komory. Po ukončení prací na pravé  plavební komoře následují práce na levé plavební komoře, přičemž ve smyslu smlouvy je zhotovitel má zrealizovat nejpozději do 415 dnů.

Vedle uvedených dvou společností nabídky v tendru předložily ještě čtyři společnosti. Projekt  je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie přes Nástroj na  propojování Evropy. Grant v objemu 123 mil. EUR byl schválen v roce 2016.


Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme