Česká firma pomáhá s řešením problému s odpady v Gaze

Podobně jako jiné veřejné služby, i odpadové hospodářství je v Gaze velkým problémem. K jeho řešení přispívá česká konzultační společnost GEOtest.

Palestinské přímořské pásmo Gazy, kde se na 365km² tísní kolem dvou milionů lidí, je zaplaveno odpadky. Dlouhodobá politicko-bezpečnostní nestabilita, kterou provází opakující se násilné střety a prohlubující se ekonomická i humanitární krize, mají za následek mimo jiné i špatně fungující odpadové hospodářství. V tomto komplikovaném prostředí uspěla i jedna česká firma, která pomáhá zefektivnit odpadové hospodářství v Gaze za využití prostředků mezinárodní rozvojové spolupráce.   

České firmy mají v odpadovém hospodářství značné zkušenosti, které již v různých částech světa využívají ve svých projektech i mezinárodní finanční instituce. GEOtest, česká společnost poskytující konzultační a dodavatelské služby v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii, v minulém roce uspěla v unikátním společném tendru Světové banky a Francouzské rozvojové agentury (AFD) na projekt technické a institucionální podpory pro odpadové hospodářství v Gaze.

Špatné nakládání s odpady v tomto přímořském pásmu ohrožuje kvalitu tamních podzemních vod i samotného Středozemního moře. Projekt, jehož realizace byla svěřena české firmě, je zaměřený na profesionalizaci a standardizaci provozních postupů organizace Joint Service Council for Solid Waste Management v oblasti Khan Younis. Ve spolupráci s místním partnerem společnost GEOtest přispívá ke správnému nakládání s odpady, které je klíčovou veřejnou službou, jež se dotýká každodenního života Palestinců a má krátkodobé i dlouhodobé účinky na veřejné zdraví i kvalitu jejich života.

Sdílení know-how prostřednictvím poradenské činnosti je efektivní možnost působení českých firem  v tak náročných oblastech, jako je pásmo Gazy. Hledání příležitostí a účast v tendrech, které nabízí velcí donoři a mezinárodní finanční instituce, nabízí možnosti rozvoje vlastních kapacit a v případě úspěchu i proniknutí na nové trhy. V obtížných teritoriích může svými kontakty, zkušenostmi a také prostřednictvím nástrojů ekonomické diplomacie českým firmám pomoci tamní zastupitelský úřad ČR.   

Informace poskytnuta Styčným úřadem České republiky v Ramalláhu (Palestina). Autorka: Candida Novák Horňáková, obchodní radová.

• Teritorium: Palestina

Doporučujeme