Česká firma postavila čističku odpadních vod v Mongolsku

Česká firma Khaanzaa, která se přes 30 let specializuje na sektor vodohospodářství, postavila v mongolské provincii Suchbátar novou čističku odpadních vod.

Podle velvyslance Jana Vytopila patří vodohospodářství a odpadní průmysl dlouhodobě mezi perspektivní obory podnikání v Mongolsku. Khaanzaa není v Mongolsku neznámý pojem, jako jedné z mála českých firem se jí podařilo na mongolském trhu úspěšně etablovat již před více než deseti lety.

Ilustrační fotografie

Firma v zemi realizovala několik desítek vodohospodářských projektů. Jedním z největších je například vybudování nové čističky odpadních vod a studny s čerpadlem podzemní vody pro nové ulánbátarské mezinárodní letiště NUBIA v letech 2014–2017. Dalším je zakázka z let 2017–2020 pro největší měděno-zlatý důl v zemi Oju Tolgoj. V rámci ní se rozšířila kapacita stávající čističky odpadních vod na dvojnásobek a modernizovala se čisticí technologie ze sekvenčního dávkového reaktoru (SBR) na membránový bioreaktor (MBR).

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Poslední ze seznamu realizací Khaanzy vznikla podpisem smlouvy v říjnu 2021 s Úřadem guvernéra Suchbátaru. Zakázka pro somon Suchbátar v sobě zahrnovala:

  • výstavbu čističky komunálních vod s kapacitou 100 m3/den,
  • zřízení vodárny zásobující místní obyvatele pitnou vodou o objemu 50 m3/den,
  • výstavbu kanalizační sítě odpadních vod v délce přes tři km,
  • výstavbu dvou lagun na vyčištěnou vodu a kalové pole,
  • instalaci vnější i vnitřní elektrické sítě,
  • automatizaci instalovaných zařízení.

První stavební práce započaly ihned po uzavření smlouvy v říjnu 2021 a byly dokončeny v září 2022. V další fázi se testovala funkcionalita instalovaných technologií a probíhala intenzivní školení místních operátorů. Projekt byl předán vedení somonu loni na konci prosince. Celková hodnota zakázky se vyšplhala na 11 milionů korun.

O úspěších společnosti Khaanzaa v Mongolsku svědčí také její stálá přítomnost v zemi formou kanceláře s několika zaměstnanci a továrna na montování větších technologických celků. „Za úspěchem naší firmy v Mongolsku stojí především aktivní přítomnost na zdejším trhu, přizpůsobení obchodní strategie místnímu prostředí, trpělivost a kvalitní technologie s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Petr Novotný, majitel firmy Khaanzaa.

Ilustrační fotografie

Rozvojové projekty

Khaanzaa v Mongolsku úspěšně realizuje nejenom komerční, ale také rozvojové projekty v rámci programů České rozvojové agentury. Tyto programy jsou z pohledu ekonomické diplomacie vhodným nástrojem, jak propojit udržitelný ekonomický rozvoj v rozvojových zemích s obchodem. Českým firmám to přináší unikátní obchodní příležitosti se sníženým rizikem ztráty vynaložených prostředků.

Vodohospodářství patří mezi rozvojové priority mongolské vlády a regionálních správ, které usilují o zabezpečení nových zdrojů pitné vody, jejich ochrany a vybudování příslušné infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a další provincie. Díky tomu mohou v tomto odvětví najít své uplatnění české technologie i know-how.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autor: Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme