Česká firma realizuje výstavbu mostů v Ghaně

Firma Knights a.s. realizuje v Ghaně projekt výstavby mostů, v rámci kterého by měla dodat ghanské vládě ve čtyřech fázích 200 ocelových mostů v řádech stovek milionů EUR.

Dne 18. srpna 2021 se uskutečnil za přítomnosti zástupců ghanského Ministerstva silnic a dálnic, ekonomického diplomata ZÚ Akkra a zástupců společnosti Knights a.s a MCE Slaný s.r.o. kontrolní den na staveništi, kdy byl monitorován postup prací při výstavbě I. fáze dodávky 50 z 200 ocelových mostů pro Ghanu.

Dodávka ocelových mostů je v současnosti jeden ze stěžejních projektů mezi ČR a Ghanou, který lze považovat za úspěch české ekonomické diplomacie, která se na něm ve spolupráci s firmou Knights a.s. podílela od samého počátku.

Firma Knights a.s. https://knights.cz/ , která je realizátorem projektu a jejímž subdodavatelem je MCE Slaný s.r.o. http://www.mce-hg.com/ , by měla ghanské vládě dodat 200 ocelových mostů v řádech stovek milionů EUR. Samotná realizace I. fáze projektu započala v dubnu 2019, kdy byla podepsána s ghanským ministerstvem financí úvěrová smlouva, na jejímž jištění se podílí Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.

Po náročných přípravných pracích došlo 1. 6. 2020 k samotnému startu projektu. Celá realizace je nesmírně složitá, neboť po tom, co byly mosty vyrobeny v ČR a byly dopraveny v kontejnerech do Ghany, se zde muselo připravit staveniště, vyřešit logistika i administrativa, vyřešit návaznost cest na jednotlivé mosty a mnoho dalších dennodenních náročných úkolů.

Přes tyto nesnadné výzvy by firma Knights a.s. měla během 24 měsíců instalovat 50 mostů délky 20 až 50 metrů, které by tak měly zajistit lepší dostupnost odlehlých lokalit.

Některé vesnice a farmy jsou v období dešťů v podstatě odříznuté od okolního světa a tyto mosty jim pomohou udržet kontakt hlavně s velkými aglomeracemi. Pro farmáře je zachování průchodnosti cest klíčové, neboť tito dopravují své produkty na městské trhy. I pro ostatní obyvatele jsou mosty významné z hlediska dopravy, ať již pro docházení dětí do škol, na úřady, do nemocnic.

Projekt dodávky ocelových mostů, který je součástí modernizace infrastruktury, má dosah nejen ekonomický, ale i rozvojový, kdy zajištění lepších životních podmínek (dostupnost měst, dostupnost kvalitnějšího vzdělání a lékařské péče, lepší přístup na pracovní trh) pomůže zvýšit obyvatelům životní standard a nebudou nuceni hledat lepší životní podmínky třeba v zahraničí.

Oficiální předání prvních mostů ghanskému Ministerstvu silnic a dálnic za možné přítomnosti prezidenta republiky je zatím plánováno na konec září 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme