Česká firma se úspěšně prosazuje na polském trhu

Společnost AŽD Praha, která je nejvýznamnějším českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v kolejové a silniční dopravě, oznámila na počátku roku 2019 úspěšné dokončení jednání a uzavření smlouvy s polským správcem železnic PKP PLK na modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Słonice-Štětín v hodnotě 201,2 milionu zlotých (zhruba 1,2 miliardy korun). Projekt byl zahájen podpisem smlouvy.AŽD bude v tomto projektu hlavním dodavatelem zabezpečovacích technologií do šesti železničních stanic na trati v délce 62 kilometrů. Polské společnosti budou zajišťovat některé subdodávky z oblasti telekomunikace, stavebních prací a energetických systémů. Práce mají být ukončeny do konce příštího roku. Firma podala v tendru cenově nejvýhodnější nabídku.

Jedná se již o druhou zakázku, kterou bude AŽD nyní realizovat v Polsku. V srpnu 2018 podepsala firma smlouvu o dílo s PKP PLK na modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Poznaň-Wronki v hodnotě 148,6 mil. zlotých  (891,9 mil. korun). Konkurenční nabídka konsorcia Bombardier/KZA požadovala za realizaci zakázky 174,3 mil. zlotých. Práce mají být rovněž dokončeny do konce roku 2020.  AŽD dodá moderní zabezpečovací technologie do 6 železničních stanic v délce 50 km. Polské firmy budou provádět subdodávky a AŽD jako hlavní kontraktor bude jejich práci koordinovat.

Modernizace trati Poznaň–Štětín je považována za nejsložitější zakázku programu rozvoje polských železnic (KPK) do roku 2023. Program, jehož první verze byla přijata polskou vládou v roce 2015, využívá možnosti dofinancování projektů z prostředků finanční perspektivy EU na období 2014–2020. PKP PLK proto zadalo tuto zakázku v rámci programu CEF (Connecting Europe Facility), takže projekt musí být ukončen v roce 2020.

AŽD mělo o vstup na polský trh velký zájem a úspěch ve dvou tendrech si připsalo také díky cenové konkurenceschopnosti a spolehlivost při plnění svých závazků. Nyní se může rozvíjet dceřiná společnost AZD Polska, která byla formálně zaregistrována na počátku roku 2017. Firma při svých aktivitách v Polsku spolupracovala rovněž s velvyslanectvím ČR ve Varšavě. 

Pro firmy, které podnikají v železniční a kolejové dopravě, je Polsko velmi perspektivní. V rámci programu železničních investic vyčlenilo Polsko do roku 2023 částku 16 miliard euro. Na seznamu vládních priorit se opět objevil nedokončený železniční úsek Krakov–Katovice. V letech 2014–2020 mají investice do polské železniční infrastruktury dosáhnout celkem 12 miliard zlotých (74,4 miliardy korun), z čehož téměř 10 miliardami zlotých (62 miliard korun) má přispět dotacemi EU.

Novou iniciativou je Investiční program, který má za cíl výstavbu a modernizaci železničních stanic v celé zemi. Program má být realizován do roku 2023 a zahrnuje celkem 186 objektů v hodnotě 1 miliarda zlotých (6,2 miliardy korun). Státní železniční společnost PKP Intercity oznámila novou strategii pro kolejová vozidla, která předpokládá, že do roku 2023 bude na modernizaci a nákup kolejových vozidel vynaloženo více než 7 miliard zlotých (téměř 50 miliard korun).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, obchodně ekonomický úsek.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme