Česká firma se zapojila do výroby léku proti koronaviru

Středočeská firma Santiago chemikálie zahájila vlastní přípravu látky Remdesivir pro vědecké účely. Tu bude společně se čtyřmi dalšími potencionálními léky proti covid-19 dodávat laboratořím k antivirotickému výzkumu. Jako první v ČR získala sadu látek s názvem Aviromix darem středočeská výzkumná organizace BIOCEV.

O dodávkách jedná firma Santiago chemikálie například s předními biotechnologickými společnostmi z amerického Silicon Valley, stejně jako s dalšími tuzemskými vědeckými centry.

„Reagujeme na aktuální celospolečenskou výzvu k nalezení vhodného léku na covid-19. Pro výzkumná centra a jejich vědecké účely jsme proto připravili sety pěti látek, které Světová zdravotnická organizace označila jako nejnadějnější v boji proti koronaviru. Součástí setu je i látka Remdesivir, kterou jsme úspěšně syntetizovali přímo v naší laboratoři,“ řekl Kryštof Šigut, ředitel společnosti Santiago chemikálie, a dodal: „Vznik Aviromixu je dobrou zprávou pro všechny, kteří vyhlížejí konec koronavirové krize. Set umožní rychlejší a účinnější vývoj a testování léků jak proti covid-19, tak proti jiným virům. V rámci evropského trhu jsme schopni sety dodat zhruba do 48 hodin. Zákazník tak nemusí všechny potenciálně funkční látky objednávat samostatně, mnohdy z různých zdrojů, s různou dodací lhůtou.“

Alternativa k americkému producentovi

Aviromix obsahuje látky Chloroquine, Hydroxychloroquin, Favipiravir, Azithromycin a Remdesivir, jehož výrobcem je americká farmaceutická společnost Gilead Sciences. Ta jej však využívá výhradně k vlastnímu výzkumu a pro další organizace je tak téměř nedostupný.

„Právě z tohoto důvodu jsme se zaměřili na vlastní výrobu Remdesiviru. Chceme, aby nejnadějnější látka pro výrobu léku na covid-19 byla dostupná pro vědce z celého světa, a pomoci tak co nejrychleji ukončit právě probíhající pandemii. V naší laboratoři jsme proto vyvinuli také vlastní technologií výroby Remdesiviru. V případě potřeby jsme navíc schopni rozšířit naše kapacity a zajistit výrobu až stovek gramů měsíčně,“ vysvětlil Petr Slavík, vedoucí chemie ve společnosti Santiago chemikálie. 

Prvním uživatelem v Česku, který od Santiago chemikálie sadu látek získal, je mezinárodní výzkumné centrum BIOCEV. „Od společnosti Santiago jsme převzali celkem sto balení Aviromixu, které nám usnadní vývoj nových léčebných přístupů proti virovým onemocněním, včetně covid-19,“ uvedl Prof. Pavel Martásek, ředitel výzkumného centra BIOCEV.

Úspěch z líhně inovačního centra

Rozvoj společnosti Santiago chemikálie je podporován Středočeským inovačním centrem (SIC). Naposledy se zástupci firmy zúčastnili koučinkového programu SIC PLATINN určeného k zefektivnění fungování organizace s cílem zvýšit tržby a optimalizovat vnitřní procesy. „Se Santiago chemikálie jsem v rámci SIC PLATINN pracoval necelé tři měsíce.

Program jsme z důvodu vypuknutí pandemie navíc obohatili také o krizové řízení firmy. S majitelem zůstávám nadále v kontaktu a připravujeme další spolupráci, tentokrát na inovativním projektu – stavbě chemického robota, který umožní automatizaci základních chemických operací. To nám pomůže k dosažení vyšší efektivity, nižších nákladů a větší bezpečnosti výzkumných aktivit,“ informoval Jiří Karpeta, expert oslovený SIC pro mentoring zástupců Santiago chemikálie.

Pohled nezaujatého specialisty je výraznou přidanou hodnotou programu SIC PLATINN, kterým SIC od spuštění v dubnu 2019 podpořil již 18 firem, z toho 4 firmy pokračují již ve druhé intenzivnější fázi programu. Více informací o SIC PLATINN.

Informace bude možné získat také v rámci expozice inovátorů Středočeského kraje na veletrhu Týden inovací ČR 29. září 2020 ve Fóru Karlín Praha. Zde bude mimo jiné rovněž k vidění i sada Aviromix společnosti Santiago chemikálie. 

Tisková zpráva Středočeského inovačního centra.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme