Česká firma uspěla v Nigérii a Kamerunu

VAE Controls Group, a.s., patří k několika málo českým firmám, které našly odvahu objevit a využít obchodní možnosti subsaharské Afriky, a kterým se podařilo úspěšně uplatnit na místním trhu v oblasti ropného průmyslu. Po nedávném úspěchu v Nigérii se VAE Controls Group podařilo prorazit i na kamerunském trhu.

Ropný průmysl je v oblasti Guinejského zálivu ve větší či menší míře hnacím motorem ekonomik jednotlivých zdejších zemí. V důsledku probíhajících či plánovaných rekonstrukcí a inovací místních těžebních zařízení, rafinérií a dalších instalací spojených se skladováním a přepravou ropných produktů, roste poptávka po moderních inženýrských řešeních a technologicky a ekologicky vyspělých produktech a službách.

VAE Controls Group již rok realizuje obchodní kontrakty s nigerijskou státní ropnou společností NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) zaměřené na dodávky a montáž měřicích zařízení pohonných hmot. Nigerijské ministerstvo pro ropný průmysl a NNPC nyní hledá pro ropně nejvytíženější oblast delty řeky Niger na úrovni jednotlivých federativních států (Delta state, Rivers state, Bayelsa, Akwa-Ibom) ekonomická a ekologická řešení týkající se zpracování přebytečného plynu vznikajícího při těžbě ropy (flare gas) a jeho energetické využití.

Oblast zpracování a zejména vnitrostátní distribuce plynu je a bude pro nigerijský ropný průmysl v příštích létech zásadní a pro relevantní české firmy může skýtat značný potenciál.

V listopadu 2020 zavítala obchodní delegace firmy VAE Controls Group v doprovodu ekonomické diplomatky Velvyslanectví ČR v Abuji do Kamerunu, kde proběhla jednání s kamerunskou státní společností na skladování ropných produktů (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers – SCDP). Toto jednání vedlo k uzavření kontraktu, jehož předmětem jsou dodávky a montáž měřicích zařízení pohonných hmot a výstavba skladovacích nádrží v přístavu v Douale.

Kamerun momentálně připravuje plán výstavby ropného terminálu v přístavu Kribi, který nabídne další možností pro potenciální zájemce z řad českých firem v oblasti ropného odvětví a energetiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Kamerun | Nigérie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme