Česká humanitární pomoc pomáhá bojovat proti pandemii covid-19

Souběžně s řešením repatriací českých občanů, kteří uvízli v zahraničí, a vyjednáváním dodávek potřebného zdravotnického vybavení pro Českou republiku, se Ministerstvo zahraničních věcí věnuje také organizaci humanitární pomoci zaměřené na boj s pandemií covid-19 v zahraničí.

Vzhledem k postupnému rozšíření pandemie covid-19 do všech světadílů navrhl ministr zahraničních věcí 9. února 2020 vládě uvolnění 25 mil. Kč z rozpočtu MZV na humanitární pomoc v boji proti pandemii covid-19 zejména v prioritních zemích dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Vláda ČR tento materiál schválila 9. dubna 2020.

V návaznosti na toto rozhodnutí připravuje MZV dotační výzvu, díky níž budou moci české neziskové humanitární organizace v součinnosti s českými výrobci zdravotnické techniky a případně též s českými epidemiology a lékaři podpořit boj proti pandemii covid-19 v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině. Vedle podpory přímé zdravotní péče a hygieny půjde též o sociální a ekonomické dopady zejména na rodiny obětí pandemie. Výzva bude vyhlášena do 17. dubna 2020, projekty budou výhledově realizovány od května do konce letošního roku. Na tuto výzvu bude vyčleněno minimálně 15 mil. Kč.

Na pomoc zranitelným zemím pak MZV využije i nový nástroj, kterým je vázaný peněžní dar. Ten umožní dodávky zdravotnického vybavení české výroby do konkrétních zdravotnických zařízení, která identifikují zastupitelské úřady ČR v cílových zemích. Na vázané dary bude v první fázi vyčleněno minimálně 10 mil. Kč. Jejich realizaci předpokládáme ve třetím čtvrtletí letošního roku, zejména v návaznosti na vývoj pandemie a případné uvolnění přepravních možností.

MZV zároveň analyzuje možnosti využití dalších nástrojů, včetně asistenčních programů pro Afriku, Irák a Sýrii. V další fázi budou vládě předloženy návrhy týkající se též rozvojové a ekonomické podpory partnerských zemí.

Tyto aktivity jsou plně v souladu s organizací humanitární pomoci Evropské unie pod hlavičkou tzv. Evropského týmu (Team Europe). O vzájemné spolupráci členských států a Evropské komise i evropských finančních institucí v čele s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj proběhla diskuze na neformálním jednání ministrů pro rozvoj 8. dubna 2020. ČR bude v této spolupráci usilovat zejména o společné pokrytí všech potřebných zemí a sektorů pomoci a o návaznost humanitárních, stabilizačních a rozvojových aktivit.

Již v únoru letošního roku ČR jako jedna z prvních deseti zemí podpořila částkou 6 mil. Kč komplexní plán reakce na pandemii covid-19 vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z těchto prostředků WHO podporuje výzkum vhodných léčebných postupů a ověřování účinnosti stávajících i nově vyvíjených léčiv a vakcín, zároveň poskytuje také epidemiologickou podporu všem zemím, které to potřebují, a zprostředkovává materiální pomoc. Česko také darovalo ochranné prostředky české výroby pro zdravotníky v Itálii, Španělsku a Číně v hodnotě téměř 5 mil. Kč.

• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme