Česká i evropská e-commerce zažívají boom. E-shopům pomáhá covid

Český trh e-commerce se vyznačuje velkým počtem internetových obchodů a vysokými obraty, které každoročně rostou. Během pandemické krize vykázal nejvyšší obrat za posledních šest let. Ten v loňském roce dosáhl přibližně 196 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 26,5 procenta.

Podíl na celkových maloobchodních tržbách narostl na více než 16 %. Zrychlení růstu trhu e-commerce je v posledním roce bezprecedentní, a to nejen v Česku ale i v celé Evropě

Průzkum v rámci projektu UPS Smart E-commerce Report 2021 realizovaný začátkem tohoto roku na osmi evropských trzích se zaměřil na změny chování evropských spotřebitelů a jejich očekávání. Poskytuje tak maloobchodníkům podrobné informace o trhu e-commerce a nabízí jedinečný pohled na výzvy, kterým na internetovém trhu čelí. Upozorňuje také na příležitosti vyplývající ze změny spotřebitelského chování.

Rychlý růst pokračuje: E-shopy oproti loňsku navýšily obrat téměř dvojnásobně

„Trh e-commerce během pandemie zaznamenal prudký růst v celé Evropě. Firmy, které chtějí v sílící konkurenci vyniknout, musí reagovat nabídkou personalizovaných zákaznických služeb. Maloobchodníci se musí zaměřit na to, aby svým zákazníkům nabídli pohodlí, možnost výběru a kontroly, a v této souvislosti i odpovídající služby,“ říká ředitelka marketingu UPS pro východní Evropu Clara Rojas.  

„Firmy všech velikostí, které prodávají přes internet, mají mnoho příležitostí, jak přilákat a udržet si nové zákazníky. Zásadní však bude, zda se přizpůsobí měnícím se očekáváním a potřebám svých zákazníků,“ dodává Rojas.

A jaká jsou hlavní zjištění průzkumu?

Nakupování přes internet tu bude stále

Jak se změnil podíl nakupování přes internet a v kamenných obchodech v obdobích před prvním lockdownem na začátku roku 2020, během prvního lockdownu a po pandemii. Celkem o 50 procent víc respondentů (nárůst z 10 % před pandemií na 15 % po pandemii) má v úmyslu i nadále realizovat „všechny“ nebo „převážně všechny“ nákupy přes internet.

Oproti tomu v kamenných obchodech bude podle očekávání realizovat „všechny“ nebo „převážně všechny“ svoje nákupy o 14 % méně spotřebitelů, při celkovém poklesu z 54 % před pandemií na 40 % po pandemii. K největšímu odklonu od kamenného obchodu došlo v kategoriích domácí potřeby, kosmetiky a potraviny, které zaznamenaly celkem 8% pokles.

Velké maloobchody hrají prim

Pokud jde o preference nakupování různého zboží u velkých maloobchodníků, menších nezávislých prodejen nebo online, byli velcí maloobchodníci jasnou volbou číslo 1 evropských spotřebitelů napříč všemi maloobchodními odvětvími, přičemž bílého zboží zaznamenalo nejvíc preferencí (63 %).

Polovina všech evropských respondentů nicméně uvádí snahu pomoct malým nebo místním podnikům jako hlavní důvod pro své nákupy u těchto prodejců. Osobnější zkušenost jako hlavní důvod pro nakupování u menších, nezávislých maloobchodníků v e-commerce uvedlo 37 % respondentů.

Postoje spotřebitelů ovlivňují sociální média

Více než polovina (52 %) dotazovaných v Evropě nakupuje spíše u značek, v jejichž sociální aktivity má důvěru.

V e-commerce roste význam udržitelnosti

Většina zákazníků očekává, že maloobchodníci budou brát ohled na životní prostředí. Přestože obě kategorie (nakupování u velkých nadnárodních společností oproti menším nezávislým maloobchodníkům) byly spojené s vysokými očekáváními, u větších nadnárodních maloobchodníků byl zaznamenán jasný trend směrem ke zvýšeným očekáváním směrem k udržitelnosti.

Mladší respondenti častěji požadovali nabídku udržitelných nebo alternativních možností doručení, to bylo důležité pro 55 % respondentů ve věku 18 až 24 let a jen u 43 % respondentů starších 55 let

 U obou kategorií maloobchodníků byl nejčastěji zmiňovaný požadavek spotřebitele na udržitelné obaly, přičemž 54 % respondentů je očekávalo od velkých maloobchodníků oproti 50 % u menších obchodů.

Celá zpráva UPS Smart e-commerce Report 2021

V průzkumu UPS realizovaném v lednu 2021 bylo více než 10 000 spotřebitelů v Evropě dotázáno na podíl nakupování přes internet v poměru k nakupování v kamenných obchodech v období před lockdownem na začátku roku 2020. Stejné otázky směřovaly také na jejich nákupní zkušenosti v období prvního lockdownu a jejich očekávání po odeznění pandemie. Průzkum byl proveden ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Belgii a Polsku.

Redakčně upravená tisková zpráva UPS

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: E-commerce

Doporučujeme