Česká inovace mění tradiční postupy v zemědělství

Středočeská firma Agrinova Services vyvinula technologii, která využívá snímky z družic společně s dalšími zdroji dat ke stanovení optimální dávky hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva pro jednotlivé části zemědělské půdy. Výsledná data automaticky předává postřikovačům a další zemědělské technice.

Služba s názvem Varistar dokáže maximalizovat výnosnost půdy, snížit ekologickou zátěž, zvýšit efektivitu práce a ušetřit čas při obsluze strojů. Řešení využívá v České republice již několik desítek podniků a společnost jedná o rozšíření na další trhy střední a východní Evropy.

Agrinova Services

Řešení společnosti Agrinova Services dokáže zvýšit výnos zemědělských plodin až o 20 % při současném snížení dopadu na životní prostředí až o třetinu. K analýze porostu využívá technologie původně určené ke špionáži. „Zemědělství čelí aktuálně mnoha výzvám. Počet zaměstnanců klesá, průměrný věk roste, zvyšují se požadavky na výnosy při současném snižování nákladů a do toho se řeší dopady klimatických změn a vlivy na životní prostředí.

Tradiční postupy a péče o pole jako o jeden celek jsou v tomto kontextu nadále neudržitelné,“ řekl Jan Semrád, jeden ze dvou zakladatelů firmy Agrinova Services, a dodal: „Vyvinuli jsme proto komplexní službu pro variabilní aplikace osiv a postřiků pro jednotlivé části polí. Ta využívá velice detailní a aktuální data ze satelitních snímků, osevních plánů či údajů o bonitě půdy pro sledování a dosažení optimální nákladovosti a výnosnosti jednotlivých plodin. Konkrétně se nám u zákazníků daří zvýšit výnosy až o pětinu a zisk o tři až šest tisíc korun na hektar půdy v závislosti na plodině. Služba Varistar zahrnuje sběr, zpracování a vyhodnocování dat, automatizované řízení variabilního setí, hnojení a postřiků, zaškolení personálu a servis.“

Společnost Agrinova Services upozorňuje, že z pohledu reliéfu, zásobení vodou a živin je každé pole různorodé a i každá jeho část může mít zcela rozdílný výnos. Přesto je dnes běžné, že se na celé pole aplikuje jednotná dávka hnojiv či přípravků na ochranu rostlin. „Chceme změnit zažité způsoby práce v rostlinné výrobě s pomocí moderních technologií.

Data z družic využíváme například k takzvané spektrální analýze porostu, což je postup, který byl ještě ve druhé polovině 20. století určen ke špionáži. Nyní nám pomáhá odhalit místa s opakovaně vysokým či nízkým výnosem, změnit agronomické přístupy a cílit aplikaci hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv do jednotlivých částí polí s ohledem na jejich dlouhodobý výnosový potenciál. U vybraných přípravků na ochranu rostlin se nám zároveň daří snížit spotřebu až o třetinu, takže šetříme životní prostředí,“ vysvětlil J. Semrád.

Agrinova Services

Varistar funguje na principu zpracování dat z mnoha zdrojů do tzv. map relativního výnosového potenciálu, které identifikují zóny vysokého a nízkého výnosu. Ty jsou společně s agrotechnickým zadáním základem pro stanovení optimálních hodnot, jež jsou následně vzdáleně nahrány do terminálů zemědělských strojů, jako jsou postřikovače, rozmetadla nebo secí stroje.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

„Naším cílem je, aby vše probíhalo automaticky bez zásahu obsluhy. Celé řešení je zároveň uživatelsky maximálně jednoduché. Doslova na pár kliknutí Varistar umožní vzdáleně nastavit dávkování v zemědělských strojích nebo se k nim v případě potřeby připojit a během několika minut vyřešit většinu problémů. Tím šetříme čas zaměstnanců i náklady podniků,“ doplnil J.Semrád s tím, že aktuálně využívají službu Varistar v Česku již desítky podniků a firma jedná s novými zákazníky například na Slovensku nebo na Ukrajině.

Výzkum a vývoj inovací společnosti firmy Agrinova Services finančně podpořilo Středočeské inovační centrum (SIC), příspěvková organizace Středočeského kraje. Jejím cílem je utvářet partnerství mezi komerční a akademickou sférou. V případě Agrinova Services pomohlo SIC konkrétně k navázání spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně.

Agrinova Services

„Středočeský kraj vytvořil program Inovačních voucherů, jednorázových finanční dotací na spolupráci s výzkumnou nebo akademickou institucí. Firmám umožňují plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které si společnost nemůže zajistit vlastními silami. Za pět let našeho působení kraj podpořil přes 100 malých a středních podniků ve středních Čechách a jsme rádi, že firmě Agrinova Services pomáhá posouvat jejich technologická řešení dál,“ shrnul Jakub Hudec, Business Innovation Manager Středočeského inovačního centra.

Program Inovačních voucherů mohou pro podporu svého podnikání využít také další začínající podnikatelé ve Středočeském kraji. Je stále otevřený a díky snadné administraci nabízí možnost, jak rychle získat až půl milionu korun na zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Více informací o programu naleznete na webových stránkách SIC a bude k dispozici také v rámci expozice inovátorů Středočeského kraje na veletrhu Týden inovací ČR dne 29. září 2020 ve Fóru Karlín Praha.

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme