Česká inovační a transferová centra sbírala zkušenosti ve Švédsku

Setkání s předními zástupci švédského inovačního ekosystému, nejlepším světovým inkubátorem, univerzitami, nejaktivnějšími investory do startupů, vědeckým parkem a českými vědci, kteří úspěšně působí ve Švédsku.

Takový byl program mise zástupců českých inovačních a transferových center za účasti náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Kozáka do Švédska. Cesta proběhla od 5. do 7. září 2023 v rámci projektu ekonomické a vědecké diplomacie.

Ilustrační fotografie

„Švédský inovační ekosystém je unikátní právě v tom, jak efektivně dokáže podporovat inovativní návrhy. Žádný nápad nezamítne hned na začátku, každý dostane šanci projevit svůj potenciál. Myslím, že nejen v tomto ohledu zde můžeme čerpat mnoho inspirace,“ vysvětlil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Cestu pořádalo velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci se 13 zástupci českých inovačních a transferových center a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Čeští účastníci měli ve Stockholmu a Lundu příležitost sdílet švédské know-how v oblastech komercionalizace vědy a výzkumu a přenosu poznatků a technologií do praxe a efektivní podpory vědy, výzkumu a inovací. Zároveň navázali se švédskými partnery přímé kontakty, které chtějí dále rozvíjet.

Náměstek Kozák doplnil, že Švédsko je dnes hlavním evropským centrem inovací. Země v současnosti zaujímá čelní místo v inovacích podle srovnávacího hodnocení zemí Evropské unie a třetí místo na světě podle hodnocení Globálního inovačního indexu. Švédsko má zároveň robustní a jednu z nejrychleji rostoucích technologických startupových scén na světě, jejíž hodnota je 240 miliard euro. Poměr výdajů na výzkum a vývoj ve Švédsku dosahuje 3,4 % HDP. Podle Kozáka efektivitu výdajů znásobuje systém podpory inovací a transferu technologií.

Během inspirativní mise se čeští zástupci inovačních a transferových center seznámili s hlavními pilíři švédského inovačního ekosystému: od prvního nápadu přes vznik spin-off firem a start-upů, možnosti finanční podpory až po růst ve zralou firmu.

„Švédská podpora transferu poznatků do praxe je pro Česko bezesporu inspirací. Maximální vstřícnost vůči start-upům, co nejjednodušší procesy a důvěra státu vůči všem aktérům jsou motorem řady projektů,“ uvedla předsedkyně spolku Transfera sdružujícího transferová pracoviště v Česku Eva Janouškovcová.

Náměstek Kozák během inovační mise také inauguroval Pavilon, prostor v areálu ZÚ Stockholm, kde si čeští profesionálové budou moci domlouvat schůzky se švédskými partnery a pořádat semináře a prezentace. Jako první akce v nově inaugurovaném Pavilonu proběhla diskuse s českými zakladatelkami švédských startupů BrainZell a FloxRobotix, které vznikly a dále se rozvíjí s podporou švédských univerzit a inkubátorů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autoři: Martin Bašta, zástupce velvyslance a ekonomický diplomat, Kateřina Joselová, vedoucí oddělení vědecké diplomacie.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme