Česká krmiva a genetika se představily v regionech Kazachstánu

V Nur-Sultanu se uskutečnila marketingová akce Velvyslanectví ČR, zaměřená na propagaci oborů spojených s českou živočišnou výrobou, a to konkrétně krmiv pro hospodářská zvířata a genetiky.

Akce se konala ve dnech od 13. do 18. března 2022 za finanční podpory a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Projekt zahrnoval provedení tematických seminářů ve dvou kazachstánských regionech, Východokazachstánském a Almatinském, a hrazenou účast českých firem na zemědělské výstavě AgriTech/Farmtech.

Ilustrační fotografie

Akce se prezenčně zúčastnily tři české firmy, dalších 13 firem bylo přítomno na výstavě převážně ve formě katalogů. Prezentační semináře, jež si poslechlo více než 90 místních zemědělců, i účast na výstavě, byla českými firmami hodnocena jako úspěšná s ohledem na získání kontaktů a konkrétních poptávek ze strany místních zákazníků.

Záměr marketingové akce vyplynul z dlouhodobé aktivity pracovníků Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu v kazachstánských regionech a v rámci zemědělských výstav, jichž se úřad za poslední rok zúčastnil již třikrát. Projektu, sestaveného ze tří tematických seminářů, jež ve své podstatě měly i rozvojově-edukativní aspekt s cílem předání znalostí a zkušeností pro místní farmáře, se zúčastnily tři české firmy Dibaq, Mikrop Čebín a CHD Impuls.

Prezentace v regionech byly doplněny návštěvou dvou místních farem s praktickou ukázkou a diskuzí k tématům krmiv a genetiky. Participace místních partnerů na prezentacích zvýšila zájem potenciálních nákupčích s ohledem na dostupnost českých výrobků/služeb v Kazachstánu.

Stánek ČR na zemědělské výstavě AgriTech/Farmtech ve dnech 16.-18. března 2022 v hlavním městě Nur-Sultanu byl koncipován jako komplexní informační prostor prezentující návštěvníkům živočišnou a rostlinnou výrobu ČR, zemědělské technologie a potravinářství. V rámci české účasti se dále prezenčně představila firma ISB Genetic a dalších 12 firem ve formě katalogů: Cattle Market, Tomas Vak, Agro Royal, Moravoseed, Farmtec, Danimpex, Bovimeister CZ, Farmet, Gretec, Sukov, Czech Brewmasters, ProPelety.

Výstavu každoročně navštěvuje přes 1000 osob, na českém stánku i stáncích partnerů českých firem proběhla řada individuálních jednání. Zájem návštěvníků však nadále převažoval o oblast živočišnou (dodávka plemenného skotu) a s ní souvisejícími obory (krmiva, veterinární přípravky, genetika).

Z reakcí přítomných českých firem je možné marketingovou akci hodnotit jako úspěšnou. Propojení tematických seminářů v regionech s následnou účastí na výstavě poskytlo správnou a firmami žádanou synergii pro zvýšení výsledného komerčního efektu. V průběhu mise byly dojednány dodávky českých krmiv, předjednány kontrakty na několik tisíc inseminačních dóz a potvrdil se neutuchající zájem o dovoz českého plemenného skotu do Kazachstánu.

Místní distributoři vyjádřili ochotu rozšířit svoji nabídku o další české výrobky/služby, se kterými v Kazachstánu obecně panuje spokojenost. Firmy též ocenily správné načasování mise, které jim může dát podstatnou konkurenční výhodu s ohledem na to, že v současné době se většina dodavatelských řetězců vedoucích do Kazachstánu přes Rusko ruší a hledá se jejich náhrada.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme