Česká kyberneticko-bezpečnostní řešení zajímá filipínské ministerstvo

Moderní technologie monitorování, analýzy a chovaní síťové infrastruktury na bázi datových toků jsou již na Filipínách etablované, jak v soukromém, tak i státním sektoru.

Česká společnost Flowmon Networks představila své technologie k zabezpečení síťové infrastruktury kybernetickému praporu filipínské armády – vojenské jednotce řešící kybernetickou bezpečnosti ozbrojených sil Filipín. Řešení Flowmon Networks se stále více prosazují a zároveň potvrzují rapidní růst společnosti v regionu ASEAN a celosvětovou poptávku po zabezpečení síťového provozu.

Webinář s názvem Collaborations with Cyber Battalion zahájil regionální ředitel prodeje Flowmon Networks Luboš Milan, který představil současnou pozici firmy na Filipínách, kde se účastní řady zásadních projektů a své obchodní aktivity postupně rozšiřuje do rozličných sektorů ve státní i soukromé sféře. Mezi klienty Flowmon Networks patří několik vládních institucí a měst. V oblasti soukromého sektoru využívají technologie Flowmon například stavební a farmaceutické firmy.

V regionálním kontextu není neobvyklé, že českého řešení od firmy Flowmon využívá stále více zemí Asijsko-pacifického hospodářského společenství APAC. Hromadný přechod společností na „cloud“ řešení nezažívá boom pouze v podnikatelském prostředí, ale stále více vládních institucí či resortů vyžaduje kvalitní datová zabezpečení.

Samotná firma zažívá velmi úspěšné období ekonomického růstu, kdy tržby rostou přes 60 % a tato etablovaná brněnská technologická firma je známá i na složitých trzích západní Evropy, USA či Japonska. Samotné fakturace za rok 2019 dosáhly 318 milionů korun.

Účastníky webináře přivítal také ekonomický diplomat české ambasády v Manile Benjamin Žiga, který potvrdil nespornou kvalitu české společnosti a dlouhodobou spolupráci nejen se společností Flowmon, ale také s Ministerstvem národní obrany. Zastupitelský úřad v Manile již několik let podporuje vstup českých technologických společností na filipínský trh.

V této souvislosti a v reakci na rostoucí poptávku po zvýšené konektivitě zorganizovalo velvyslanectví České republiky v Manile první konferenci o českých informačních a komunikačních technologiích s názvem „Czech Connect 2019“. Cílem konference bylo propojení českého a filipínského ICT sektoru formou prezentací a diskuzních panelů.

V roce 2019 se v Manile představilo pět významných českých společností, a to konkrétně Kentico Software, Y Soft, Avast by Kaizen Internetworking, Flowmon Networks a Adastra Business Consulting.

Vzhledem k podepsané Dohodě o obranné spolupráci, případně Dohodě o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Filipínami, které předurčují zasedání Společných výborů, se tak otevírá možnost pro diskuzi v oblasti spolupráce v kybernetické bezpečnosti a širšího zapojení českých firem, které v tomto oboru patří mezi světovou špičku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme