Česká maska nejvyšší ochrany se připravuje pro sériovou výrobu

Tým vedený start-upem TRIX Connections při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) v úzké spolupráci s experty z českých výrobních firem společně pracují na vývoji ochranné masky RP95-M tak, aby bylo možné výrazně navýšit výrobní kapacitu a dodávat na český i zahraniční trh až 10 000 kusů tolik potřebné ochranné pomůcky denně.

Kompletace masek. Foto: Lukáš Socha, 2media

Tým vědců a průmyslových expertů nyní upravuje design masky pro zcela nový technologický postup, aby ji bylo možné vyrobit ve formě pro vstřikování plastů. Do procesu jsou zapojené české strojírenské firmy, a to i díky dlouhodobé spolupráci s CIIRC ČVUT. V této fázi vývoje je nutné stavět především na hluboké odborné znalosti podložené letitou praxí. Cílem je nastavit systém pro sériovou výrobu, aby bylo možné maskou co nejdříve vybavit zejména zdravotníky a další pracovníky vystavené hrozbě nákazy koronavirem.

Celý proces dalšího vývoje v souladu s licenční smlouvou převzal a dále koordinuje start-up při ČVUT, společnost TRIX Connections. „Je to pro nás skokový start, posunuli jsme první model ochranné masky připravené CIIRC ČVUT pro 3D tisk ke skutečné výrobě ve velkém. Naším cílem je věnovat se dalším vývojovým projektům, nyní také úpravě masky pro děti, a i dále pomáhat převádět výsledky výzkumu do průmyslové praxe,“ upřesňuje Ing. Jaroslav Lískovec za start-up TRIX Connections.

Ing. Jaroslav Lískovec, TRIX Connections. Foto: Lukáš Socha

Nyní se pracuje také na vyhotovení detailní technické dokumentace, podle které budou moci technici vyrobit kovové formy pro vstřikovací lisy. Jakmile bude forma hotová, bude možné zahájit testovací výrobu. Výsledný výrobek bude sestaven ze dvou částí, z kompaktní skořepiny masky a těsnění. Ochranná maska RP95-M bude dodávána s filtrem účinnosti P3.

 „Jsme rádi, že česká inovativní řešení mají světový potenciál a můžeme je systematicky podporovat, a to i finančně skrze program Czech Rise Up,“ říká náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Petr Očko. „Podle nejnovějších informací tyto české masky, které splňují nejpřísnější parametry FFP3, prošly certifikací i na sériovou výrobu, tak abychom v řádu několika týdnů dokázali vyrobit desítky tisíc kusů,“ dodal krizový manažer a koordinátor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Robin Čumpelík.

Vstřikování je způsob tváření plastů, kdy je dávka vstřikovaného materiálu velkou rychlostí vstříknuta do uzavřené dutiny kovové formy. Tam materiál po prudkém ochlazení ztuhne do finálního tvaru. Vstřikovací cyklus přitom trvá desítky sekund a umožní výrobu velmi přesných výrobků ve velkém množství.

Tisková zpráva platformy Spojujeme Česko

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme