Česká mise v oblasti nových technologií a pokročilých materiálů navštívila Mexiko

Inovace a technologická spolupráce byly hlavními tématy jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického, který spolu s odbornou misí podpořenou v rámci PROPED navštívil Mexiko ve dnech od 3. do 7. června 2019.

Kromě celé řady vědeckých institucí se mise setkala s náměstkyní pro zahraniční obchod Ministerstva hospodářství, výkonnou ředitelkou sekce pro spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a ministrem pro dopravu hlavního města Mexika. Po návštěvě hlavního města se mise zúčastnila řady jednání v mexickém „Silicon Valley“ – Guadajalaře.

Cílem technologické mise, vedené náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým, bylo v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030 prohloubit spolupráci mezi výzkumnými institucemi obou zemí v oblasti inovací a nových technologií a zvýšit šance českých firem prorazit na mexickém trhu v inovačních tématech.

Mexiko a ČR sdílejí řadu prioritních oblastí i klíčových sektorů hospodářství a vzájemná spolupráce má do budoucna velký potenciál. Jedná se jak o obecnější spolupráci v aplikovaném výzkumu, tak i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, Smart Cities, Life Sciences, IT a další.

V rámci programu v hlavním městě Mexico City se mise setkala se zástupci špičkových inovačních a výzkumných center – s Institutem pro výzkum materiálů Mexické národní autonomní univerzity (UNAM), Centrem pro výzkum a pokročilá studia (CINVESTAV) a Národním polytechnickým institutem (IPN) a vyměnila si informace o aktuálních výzkumných projektech a možnostech mobility studentů a výzkumníků. Institucionální možnosti podpory vzájemné výzkumné spolupráce pak byly předmětem jednání s výkonnou ředitelkou Mexické vládní agentury pro spolupráci pro rozvoj (AMEXCID) a s mexickou Národní radou pro vědu a technologie Mexika (CONACyT). Jedním z cílů jednání bylo i prohloubení spolupráce s Akademií věd, která trvá již bezmála padesát let.

V rámci bilaterálních konzultací pana náměstka Muřického s náměstkyní ministryně hospodářství pro zahraniční obchod Mexika byly projednány bilaterální hospodářské vztahy a aktuální otázky globální ekonomiky. Hlavním tématem jednání s ministrem pro dopravu Mexico City byla možná spolupráce s hl. m. Prahou v oblasti dopravy, smart cities a dopravní telematiky i představení produkce českých firem v této oblasti.

Po návštěvě hlavního města se mise zúčastnila i řady jednání v mexickém „Silicon Valley“ – Guadajalaře (5. – 7. 6. 2019). Jednala zde s Ministerstvem pro inovace, vědu a technologie a navštívila excelentní centra vědy a výzkumu státu Jalisca – Centrem pokročilých technologií (CIATEQ), Centrem pro výzkum, podporu technologií a vývoj (CIATEJ), Univerzitou Guadalajara (UDG), Technologickým institutem Mario Molina (TECMM) a Konsorciem vysokých škol Jalisca. Na jednáních s obchodními komorami se prezentovali i české firmy se zájmem o projekty s Mexikem.

Za českou stranu se mise zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, CzechTradu, brněnského výzkumného centra CEITECFakulty stavební ČVUT v Praze, zástupci společnosti Creative DockPříhoda a mmcité, a Velvyslanectví ČR v Mexiku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Zuzana Stiborová, vedoucí ekonomického úseku.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme