Česká nábytkářská firma uspěla v CERNu. Jak bodovat v tendrech prestižní instituce?

Veřejnost zná CERN hlavně jako místo, kde se řeší největší vědecké záhady světa. Kromě řady laboratoří, detektorů částic či urychlovače však disponuje také obrovským zázemím, které potřebuje pravidelně doplňovat. Zde se nabízí prostor pro české firmy.

Jedna z budov areálu CERN poblíž Ženevy.
  • České frimy mohou skrze tendry získat zajímavou zakázku, navíc pro jednu z nejprestižnějších institucí světa.
  • Exportní konzultant Jan Špunda z agentury CzechTrade přibližuje některé ze specifik výběrových řízení do Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) a proč aktuálně v jednom z nich uspěla společnost ARBYD s dodávkou nábytku.

Pojďme hezky popořádku, jak se nábytkářská firma z Plzeňska dozvěděla o tendru od organizace CERN?

Informaci o vypsaném tendru na hotelový nábytek jsme obdrželi 8. prosince 2020 a hned druhý den byla publikována na našich webových stránkách a dále distribuována prostřednictvím služby „CzechTrade denně“. Paralelně bylo aktivně ze strany CzechTrade osloveno několik potenciálních dodavatelů. Na naši výzvu hned reagovalo několik českých výrobců. Jeden z nich se ještě v prosinci rozhodl podat nabídku.

Jan Špunda, vedoucí oddělení podpory internacionalizace inovativních malých a středních podniků v agentuře CzechTrade | Foto: CzechTrade

A zde se jednalo právě o společnost ARBYD?

Ne, ta se přihlásila až zkraje ledna na základě avíza na portálu BusinessInfo.cz. Společnost ARBYD jsme s ohledem na blížící se termín uzávěrky pro podání nabídek rychle avizovali do Ženevy. Byla rovněž do tendru přizvána. V termínu tak podali nabídky dva čeští zájemci.

Kdy jste se dozvěděli výsledky výběrového řízení?

V první polovině března. A jednalo se pro Českou republiku o velký úspěch. Z celkem sedmi účastníků ze šesti zemí, se na prvních dvou místech umístili oba čeští zástupci.

Úspěch v tendru je jedna věc, ale jsou ještě nějaké další pozitiva, které pro vítěznou společnost z tohoto úspěchu plynou?

Společnost ARBYD si vytvořila skvělou výchozí pozici pro účast v dalším tendru CERN, tentokrát na dodávku lůžek. Vyhlášen byl v březnu, výrobce o účast opět projevil zájem, přizván je, takže nyní lze opět jen očekávat výsledek dalšího výběrového řízení.

Pojďme se věnovat CERNu blíže. Nakolik jsou tamější tendry zajímavé pro české exportéry?

Potenciál tendrů CERN vidím hned v několika rovinách. Jednak se může jednat o velmi zajímavé objemy zakázek, pak je tu garance včasné úhrady ze strany prestižní mezinárodní organizace a v neposlední řadě jsou dodávky pro renomovanou výzkumnou autoritu skvělou referencí pro další zakázky po celém světě.

Nejedná se v případě výzkumné instituce jen o vysoce specifické dodávky úzce zaměřených zařízení?

Provoz tak rozsáhlého areálu s sebou přináší požadavky také na zcela konvenční vybavení. Jinými slovy vědečtí a výzkumní pracovníci jsou rovněž obyčejní lidé s běžnými potřebami. Musí někde přespat, někde se stravovat, něčím se dopravovat, používají běžné kancelářské potřeby.

Laboratoře potřebují výrobní nástroje na specifické díly, takže se nezřídka setkáváme s poptávkou po CNC obráběcích strojích jako jsou frézky, soustruhy či řezací stroje. Pak je tu samozřejmě také určitý podíl sofistikovaných zařízení, které na trhu nejsou zcela běžné. Tak například první z letošních tendrů se týkal pořízení kvantové výpočetní techniky. Nebo jsme řešili poptávku po nanosekundovém laseru či kryogenních nádržích a ventilech.

D-VISIONS / Shutterstock.com

Jaká je tedy struktura požadavků CERN?

V roce 2020 ve finančním vyjádření kontraktů největší podíl činily dodávky z oblasti stavebnictví. Šlo o 27 procent dodávek. Na druhém místě se s 22 % umístila elektrotechnika včetně magnetů a elektronika následovaná informačními technologiemi s 16,5 % a strojírenskými výrobky a materiály s 8,5 %. Z těch specifičtějších požadavků jmenujme kryogenní a vakuové technologie s 5,5 %, další jako jsou optické a fotonické systémy se pohybují kolem 1 %.

Provoz tak rozsáhlého areálu s sebou přináší požadavky také na zcela konvenční vybavení. V minulosti jsme tak například uspěli s dodávkou vozového parku či aktuálně vybavením jedné z hotelových budov v Ženevě.

Které způsoby vyhlašování poptávek CERN obvykle využívá?

Záleží na předpokládaném objemu plnění. Budeme se bavit zejména o tendrech. Ty řekněme podlimitní v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc švýcarských franků („Price Enquiry“) jsou ohlašovány tzv. ILOs (Industial Liaison Officers) členských zemí. Mají charakter cenového požadavku a na podání cenové nabídky jsou zpravidla čtyři týdny od vyhlášení poptávky CERNem. U těchto tendrů bývá jako kontaktní osoba ILO za příslušnou zemi, která po prvotním projevení zájmu ze strany místního dodavatele hlásí toto skutečnost nákupnímu úseku v Ženevě. Ten poté zájemce do tendru oficiálně přizve. Tedy splňuje-li představy CERN. Zakázky nad 200 tisíc franků („Market Survey“) bývají ohlašovány v podobě požadavku na předběžné projevení zájmu. Jsou u nich přímo uváděny kontakty na kolegy v Ženevě, kterým je třeba zájem nahlásit.

Česká věda slaví úspěchy

Jak se mohou čeští dodavatelé zapojit do dodávek pro CERN?

Aktivním zájemcům lze doporučit několik základních kroků vedoucích k včasnému získání informací o plánovaných či již vyhlášených tendrech:

1/ Registraci v databázi dodavatelů CERN, které skýtá velmi podrobné oborové členění. Důsledně provedenou registrací se tak český zájemce dostává do hledáčku zájmu CERN i ve vysoce specifických oblastech jako jsou například různé fotonické či kryogenní aplikace apod.

Registraci je možné provést na stránce: https://procurement.cern.ch/aspx/Registration

2/ Sledování již vyhlášených i připravovaných tendrů

CzechTrade průběžně sleduje nejen chystané tendry hodnotou plnění přesahující 200 000 CHF ale díky svému zástupci při CERN se dostává také k informacím o již vyhlášených tendrech v hodnotě plnění 50 000 – 200 000 CHF (tyto menší tendry CERN na svých veřejných stránkách neuvádí). Doporučujeme tak sledovat: www.businessinfo.cz/prilezitosti/.

3/ Objednání služby CzechTrade denně

CzechTrade nabízí službu automatizované distribuce avíz tendrů v rámci služby „CzechTrade denně“.

4/ Sledování databáze připravovaných tendrů

Jedná se o databázi plánovaných tendrů s hodnotou plnění přesahující 200 000 CHF. Tyto výzvy jsou průběžně publikovány také na výše uvedených stránkách spravovaných CzechTrade. Zdrojem je stránka CERN: https://found-java-ext.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do

CERN

Zkratka pochází z francouzského Conseil Européen pour la recherche nucléaire. Jde o Evropskou organizaci pro jaderný výzkum, která je jednou z nejvýznamnějších výzkumných infrastruktur na světě. Cílem CERN je porozumět tomu, z jakých součástí je hmota složena a jak tyto součásti spolu interagují. Zařízení jeho laboratoří, urychlovače a detektory částic, patří mezi největší a nejsložitější vědecká zařízení na světě. Rozkládá se na území Švýcarska a Francie, hlavní zázemí je situováno v Ženevě. Web: home.cern

Jak může zájemce vyjádřit svůj zájem o účast v tendru?

Jak jsem již naznačil. V případě „Price Enquiry“, kde kontaktní osobou je uváděn ILO v CERN za ČR je třeba zájem nahlásit ILO. U „Market Survey“ bývají uváděny přímé kontakty na nákupní úsek CERN v Ženevě, takže je třeba zájem vyjádřit napřímo.

Je někde k dispozici popis podmínek pro dodávky do CERNu?

Určitě lze pozornosti doporučit stránku CERN a část „Doing Business with CERN“. Podmínky dodávek jsou uvedeny zde: https://procurement.web.cern.ch/home/running-contract-cern. Jsou tam specifikovány dodací podmínky včetně balení a dopravy, platební a záruční podmínky a mnohá další praktické informace.

(red)

Doporučujeme