Česká oficiální účast na veletrhu TECHTEXTIL 2019 v Německu

Tradiční veletrh TECHTEXTIL, který se koná každé dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem, se letos uskutečnil ve dnech od 14. do 17. května 2019. Veletrh se účastnilo okolo 1 000 firem z 55 zemí. Podle očekávání veletrh navštívilo přes 33 tisíc návštěvníků.Českou společnou expozici o velikosti 51 m² připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastoupené Ing. Vlastimilem Janeckým, ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR. Cílem této akce bylo navázat na úspěšnou prezentaci českých podniků, stejně jako před dvěma lety a pokračovat tak v nově obnovených obchodních vazbách.

Celkem se v českém pavilonu v hale 4.2 E83 představilo 6 firem z oblasti textilního průmyslu: BOCHEMIE a.s., CNM textil a.s., ELASTA – VESTIL, a.s., ING MEDICAL s.r.o., M – servis Kříž, s.r.o. a NETEX, spol, s r.o., dále Ministerstvo průmyslu a obchodu. Navrhovatelem tohoto veletrhu byla Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky.

Za MPO ČR se veletrhu zúčastnil Ing. Vlastimil Janecký, který v rámci Opening ceremony přivítal a poděkoval firmám za svoji účast a zahájil veletrh.

Společnost ELASTA – VESTIL, a.s., která byla zastoupena na veletrhu Ing. Jiřím Bencem a Tomášem Laulem říká: „Technické textilie, které dodáváme především na evropský trh, jsou významným výrobním programem naší společnosti. Veletrh Techtextil 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem pro nás představoval nejenom možnost, jak oslovit nové potenciální zákazníky, ale také příležitost k setkání se s našimi stávajícími odběrateli i dodavateli. Byli jsme příjemně překvapeni rozmanitostí poptávky a rádi bychom se zúčastnili tohoto veletrhu i v budoucnu.“

Firma CNM textil a.s., k veletrhu uvádí: „Naše společnost se nově snaží zacílit také na trh technických tkanin. Na veletrhu Techtextil ve Frankfurtu nad Mohanem jsme tedy vystavovali poprvé, a proto jsme velice ocenili možnost podělit se o společný stánek pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Z veletrhu si odvážíme několik nových zajímavých kontaktů, zároveň zde také proběhly schůzky se stávajícími zákazníky. Velmi si vážíme celkového profesionálního přístupu realizátora, kterému bychom rádi touto cestou poděkovali.“

Společnost M – servis Kříž, s.r.o., kterou na veletrhu zastupoval jednatel Miroslav Kříž, sděluje: „Před přihlášením na výstavu a před zahájením vlastního veletrhu jsme mnohokrát pochybovali o účelnosti naší přítomnosti na frankfurtském veletrhu Techtextil 2019. Jeden aspekt byl finanční, druhý vlastní obsahový. Týden ve Frankfurtu pro nás znamenal obrovské pozitivní překvapení a jistotu správné investice do výstavy i jistotu správného podnikatelského zaměření naší firmy.“

„V průběhu čtyř dní se pro nás stal Český stánek místem pro velice důležitých jednání se současnými partnery a místem setkání a prezentace novým zákazníkům. Jistota zázemí vlastního stánku se nedá srovnat s jakkoliv připravenou a ohlášenou návštěvou na stánku partnera. Možnost prezentace vlastních materiálů dále jednoznačně zvyšuje výhled na dobrý výsledek konkrétního obchodního jednání. Samotná přítomnost firmy na veletrhu jako vystavovatele pak zvyšuje prestiž v očích partnerů a návštěvníků. Vedlejším, ale nezanedbatelným profitem jsou oborové osobní kontakty na další vystavovatele ze stánku a dále časově neomezená možnost navštívit cizí stánky, související s firemním podnikatelským programem často jen okrajově, ale mnohdy působící velice stimulačně pro další rozvoj vlastního podniku. Těšíme se za 2 roky na další firemní výstavu na veletrhu Techtextil 2021,“ dodal Miroslav Kříž.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme