Česká republika a Baskicko prohlubují spolupráci v oblasti leteckého a kosmického průmyslu

V úterý 19. října 2021 uspořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Basque Trade and Investment a Klastrovou asociací leteckého a kosmického průmyslu Baskicka (HEGAN) online B2B akci s cílem rozvíjet aktivity v oblasti leteckého a kosmického průmyslu mezi Českou republikou a Baskickem.

Návazně na březnový institucionální formát se jednalo o již druhou letošní akci mezi těmito teritorii.

Bohatý dopolední program otevřeli svými úvodními příspěvky zástupci obou pořádajících agentur. Za Basque Trade and Investment vystoupila paní Maite Subinas, vedoucí internacionalizace služeb, která vyzdvihla již dvacet let trvající spolupráci s Českou republikou a silné obchodní vazby doplněné o pravidelné obchodní mise a online akce. 

Za agenturu CzechInvest přednesl úvodní slovo Jakub Hájek, ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků, který poukázal na několik význačných projektů mezi českými a baskickými subjekty v oblasti výzkumu a vývoje. Stejně tak poděkoval české pobočce agentury Basque Trade and Investment za dosavadní spolupráci v oblasti inovativních sektorů, jež jsou pro obě agentury v současných aktivitách stěžejní.

Návazně na úvodní příspěvky se účastnici akce seznámili s hlavními pilíři sektoru v obou teritoriích, přičemž byl prezentován historický vývoj a klíčoví aktéři segmentu, současná role výzkumu a vývoje či příklady úspěšných mezinárodních projektů. Českou republiku představil Michal Janečka, specialista pro Aerospace a Defence agentury CzechInvest, baskickým protějškem mu byl Martín Fernández Loizaga, zástupce ředitele klastru HEGAN.

Vojtěch Fořt z Oddělení rozvoje trhu Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) přestavil nedávno proběhlou transformaci po boku nově vzniklých příležitostí v podobě plánovaných výzev. Agentura, dříve označovaná pod zkratkou GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency), je nyní zodpovědná za správu veškerých kosmických programů a aktivit Evropské unie. Již od roku 2012 sídlí v Praze.

Hodinový blok prezentací uzavřel projektový manažer baskické společnosti SENER Aerospacial pan Javier Viñals, který kromě představení inovačního lídra v oblasti kosmického či obranného průmyslu neopomněl ani úspěšné projekty s českými subjekty, konkrétně BD Sensors, Frentech Aerospace a G.L. Electronic.

Zbytek celodenního programu patřil obchodním jednáním, přičemž v rámci online platformy Eventtia se celkově uskutečnilo na 62 schůzek. Mezi účastníky nechyběli zástupci startupové scény, malé, střední i velké podniky, zástupci univerzit, výzkumně-vývojových pracovišť nebo státních institucí.

S ohledem na dosavadní výstupy, rozsah spolupráce mezi Českou republikou a Baskickem a potenciál dalšího rozvoje je již nyní v plánu prosincová mise českých firem z kosmického průmyslu do Baskicka. V tomto směru se tak pro české subjekty nabízí další příležitost uplatnit své kvality a know-how v tomto technologicky náročném sektoru.

• Teritorium: Česká republika | Španělsko
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme