Česká republika a Írán prohloubí obchodní spolupráci v řadě oblastí, shodli se ministři

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dne 9. prosince 2016 jednal s íránskou delegací vedenou ministrem hospodářství a financí Íránu Ali Tayebniou. Navázal na svou návštěvu v Íránské islámské republice, uskutečněnou v lednu tohoto roku.Setkání ministrů bylo vyvrcholením řady jednání, která se 6. až 9. prosince uskutečnila v Praze při příležitosti prvního neformálního zasedání Česko-íránské společné komise pro hospodářskou spolupráci. Oba ministři poté podepsali „Agreed Minutes“ o výsledcích zasedání expertních skupin a jednání společné komise.

Írán vždy patřil k tradičním českým obchodním partnerům a obě země v současnosti usilují o další rozvoj ekonomických vztahů. V Teheránu proto ministr Jan Mládek a jeho protějšek Alí Tayebnia 18. ledna 2016 podepsali Dohodu o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Íránské islámské republiky. Ta ustavila vznik společné komise pro hospodářskou spolupráci jako nástroje pro podporu obchodních kontaktů a investičních příležitostí a dalších aktivit mezi oběma zeměmi. Dohodu poté ratifikoval íránský parlament a po dokončení ratifikačního procesu v Íránu vstoupí v platnost.

Návštěva íránské delegace v ČR se nyní stala významnou příležitostí pro setkání s českými partnery a pro rozpracování konkrétních námětů a projektů vzájemné spolupráce. „Oceňujeme skutečnost, že v tomto týdnu proběhla řada expertních jednání například v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, v bankovním sektoru a dalších segmentech hospodářské spolupráce a to s velmi dobrými výsledky. Očekáváme nyní zintenzivnění spolupráce podnikatelů obou zemí, větší zapojování českých firem do projektů v Íránu, uvolnění režimu převodu financí a odstraňování dalších obchodních překážek,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

A dodal: „V současné době je připraven text dohody o vzájemné ochraně investic a po jeho projednání Evropskou komisí předpokládáme podpis tohoto dokumentu v prvním čtvrtletí příštího roku. S panem ministrem Tayebniou jsme se shodli, že je potřeba co nejdříve realizovat celní dohodu, smlouvu o zamezení dvojího zdanění a připravit další dokumenty například v oblasti bankovního sektoru. Jsme též připraveni podpořit Írán při jeho vstupu do Světové obchodní organizace WTO.“

Podle ministra Alí Tayebnii chce Írán intenzivně navázat na dobré hospodářské vztahy z minulosti, které byly poznamenány embargem. Uvedl, že Írán nabízí obrovský trh s velkou poptávkou v celé řadě segmentů, kvalifikovanou pracovní sílu a konkurenceschopné ceny. „České firmy mají velký potenciál nejen v oblasti strojírenství či důlního průmyslu a domníváme se, že naši současnou vzájemnou obchodní výměnu je možné desetinásobně zvýšit,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání společné komise íránský ministr hospodářství a financí Alí Tayebnia.

Pokud jde o nedávný vývoj česko-íránské obchodní výměny, v roce 2015 dosáhla poměrně nízkého obratu ve výši 51,3 milionu dolarů. Tento stav ukazuje rozdíl mezi současnou hodnotou vzájemného obchodu a vysokým potenciálem obou ekonomik. Pozitivní je, že český vývoz do Íránu v roce 2015 meziročně vzrostl o 37 % a íránský vývoz do ČR o 73,7 %. A letošní čísla budou ještě vyšší, za prvních devět měsíců vzrostl náš export do Íránu o 46 % na 1,1 miliardy korun.

Další možnosti v rozvoji spolupráce mezi oběma zeměmi se profilují zejména ve strojírenství, především energetickém strojírenství, v oblasti výroby obráběcích strojů, čerpadel a zavlažovací techniky, elektromotorů, ložisek a stavební techniky.

Dále v oblasti zpracovatelského průmyslu jako je automobilový průmysl, dopravní, cementárenský, gumárenský, keramický, zdravotnický, sklářský, elektrotechnický, chemický či farmaceutický průmysl; v oblasti výroby chemikálií a léčiv, ale i v ocelářství a metalurgii, v budování dopravní infrastruktury, rozvoje přírodních zdrojů a ekologie, kam patří například úprava pitné vody, budování čističek odpadních vod či ekologické stavby.

Dobrý potenciál rozvoje nabízí oblast geologických prací a těžebního průmyslu železných a neželezných rud a zařízení pro energetiku. Nově by se mohla rozvíjet spolupráce také v oblasti zemědělství či ve zdravotnictví, vědě a výzkumu.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

Doporučujeme