Česká republika financuje projekt Adopce moldavských řek

Arnika v Moldavsku za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky, realizuje projekt „Adopce moldavských řek: Podpora komunit na obou březích Dněstru“.

V květnu se tým Arniky vydal do Moldavska, aby pokračoval v mezinárodní spolupráci zaměřené především na ochranu řek a podporu komunit na obou březích Dněstru. České i moldavské experty na ochranu přírody a účast veřejnosti v rozhodovacích procesech a organizátory komunitních akcí a kampaní čekal v rámci společné cesty program nabitý setkáními s místními aktivisty  či plánováním výsadeb stromů, došlo však také na demonstraci za lepší financování národních parků a odebíraly se vzorky z místních pramenů.

V Podněstří navštívil tým neziskovou organizaci Lékaři pro životní prostředí, aby pomohl s plánováním výsadeb stromů a řešením souvisejících problémů, jako jsou nedostatečné financování systematické práce na obnově lesů a chybějící vybavení, ale také eroze a vymílání břehů během dešťů či extrémní sucha. Pokračovalo se pak do vesnice Doibani, kde bylo v minulosti skladiště pesticidů a nově vysázené jehličnany by tu měly pomoci zamezit přístupu lidí i zvířat na stále kontaminovanou půdu.

Arnika a Eco-TIRAS vyrazili také do přírodní rezervace Iagorlic, která je díky specifickým a rozmanitým biotopům domovem mnoha ohrožených druhů, zejména vázaných na vodní prostředí, a zároveň je centrem povodí malých řek Podněstří.

Problémem jsou zde kolísání hladiny Dněstru kvůli ukrajinským přehradám, časté masové úhyny ryb i kontaminace toxickými látkami ze starých sovětských odkališť na území Ukrajiny při povodních. Také zde jsou plánovány výsadby stromů a podpora rozmnožování vzácnějších druhů ryb.

Se skupinou aktivních turistů a ochránců přírody v Rybnici tým připravoval výsadbu pásu stromů podél řeky Suchá Rybnica, což by pomohlo bojovat se suchem, povodněmi a erozí. Navštívil také údolí u obce Strojenci, kde došlo k privatizaci velké části údolí a zamezení přístupu lidí do lesa po výstavbě luxusních vil. Aktivisté zde pravidelně uklízejí okolí potoka výše v horách, které stále slouží k rekreaci.

Během cesty členové týmu navázali spolupráci také s občanskou iniciativou v údolí řeky Kamenka s cílem zpřístupnit a udržovat místní prameny a oživit zájem místních i turistů, v povodí řeky Baltata pak navštívili místa loňských výsadeb stromů, aby ohodnotili jejich úspěšnost a naplánovali výsadby letošní, zejména s ohledem na ochranu a revitalizaci řeky a jejích břehů.

Závěrečným místem při návštěvách místních komunit pak byla Tipova – vesnice, která se potýká s nárůstem turismu a zdejší přírodní rezervace nemá ani přes řadu ohrožených druhů rostlin přesné hranice, správu či stráž, ani rozpočet na správu a adekvátní infrastrukturu či značky, což se promítá v ničení přírody automobily, hromadění odpadků, nelegální kempování či zapalování ohňů.

Jelikož se v průběhu mise slavil Světový den biodiverzity, rozhodli se zástupci Arniky a Eco-TIRAS upozornit také na vážný problém, kterým je neexistence financování moldavských národních parků ze státního rozpočtu. Kvůli nedostatku peněz jsou pak správy nuceny k samofinancování např. z prodeje dříví a dalších přírodních zdrojů.

Při příležitosti mezinárodního dne pro ochranu druhové rozmanitosti proto tým inicioval demonstraci před ministerstvy zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí a financí v Kišiněvě, aby upozornil úřady i veřejnost na toto nevratné ohrožování moldavské přírody, lesů a biodiverzity, a vyzval politiky a úředníky ke změně legislativy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme