Česká republika investuje do dalšího rozvoje Bosny a Hercegoviny

Velvyslankyně Ivana Hlavsová podepsala tři smlouvy v hodnotě jeden milion KM, kterými Česká republika investuje do dalšího rozvoje Bosny a Hercegoviny, která je jednou ze šesti prioritních zemí rozvojové spolupráce České republiky.

Tři projekty vybrané ke spolupráci jsou prostřednictvím různých aspektů zaměřeny na vylepšení kvality života v Bosně a Hercegovině a přiblížení se k cíli EU integrace.

Ilustrační fotografie

Bosna a Hercegovina. Česká republika prostřednictvím své rozvojové spolupráce využívá různé nástroje pomoci, jako jsou předávání znalostí, stipendia pro mladé talenty, granty, ale také spolupráce a podpora mezinárodním organizacím. V předchozích letech Česká republika dosáhla výjimečné spolupráce v Bosně a Hercegovině s organizacemi jako IOM, UNDP a UNV. Proto byla podpořena další práce partnerů na mimořádně důležitých rozvojových projektech s rozpočtem jeden milion KM.

Dvě ze tří podepsaných smluv jsou s UNDP. Projekt, který má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství. S dalšími finančními prostředky bude moci být projekt rozšířen o vytvoření vinařského registru. Registr pomůže Bosně a Hercegovině v administrativních procesech bezpečnosti potravin (prokazování původu vína a vinné révy), ale také podpoří podnikání malých a středních výrobců.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Česká republika se připojila k dalším dárcům financujícím projekt pod názvem Municipal and Environmental Governance Project (MEG), který se zaměřuje na podporu místních komunit v celé Bosně a Hercegovině na cestě k odpovědnému a udržitelnému hospodaření ve vodohospodářství.

Kromě zemědělství a vodohospodářství byl nalezen další společný cíl s UNFPA v rámci projektu Demographic Resilience of Bosnia and Herzegovina. Očekávaným výsledkem tohoto projektu je demografická a ekonomická analýza, která by měla odhalit trendy a údaje jako: dopady snižování počtu dětí školního věku na náklady na vzdělání v příštích 50 letech; dopady nárůstu starší populace na náklady na zdravotní péči v příštích 50 letech nebo dopady investic do dostupnosti služeb péče o děti na zaměstnanost žen.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme