Česká republika je úspěšná v plnění pravidla n+3 také u programů přeshraniční spolupráce

U všech programů přeshraniční spolupráce se ke konci roku 2018 podařilo splnit pravidlo „n+3“, tedy proplacení a certifikování dostatečného objemu finančních prostředků přidělených na roky 2014 a 2015. V případě česko-polské, sasko-české a bavorsko-české přeshraniční spolupráce se toto pravidlo podařilo splnit v předstihu také pro letošní rok. Příznivé je i tempo proplácení aktuálních projektů.„Mám radost, že nám během ledna chodily od zahraničních partnerů dobré zprávy o tom, jak funguje vzájemná spolupráce. Vyčerpáme všechny finanční prostředky alokované na roky 2014 a 2015. Některé programy přitom výrazně překročily limity stanovené Evropskou komisí,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jednotlivé programy přeshraniční spolupráce dosáhly poměrně vysokých hodnot také v procentuálním podílu schválených a navázaných finančních prostředků. Téměř 90 % alokovaných prostředků je rozděleno na konkrétní projekty, přičemž u 80 % z nich mají partneři z obou států uzavřené smlouvy nebo již obdrželi vydaná rozhodnutí. Celkem bylo schváleno již téměř 550 projektů.

Jedním z důležitých kritérií výběru projektu je hodnocení přeshraničního dopadu, zajímavá je i pestrost podpořených aktivit. Na Šumavě vyvíjejí vědci z Jihočeské univerzity a z Technologického kampusu Freyung společně s odborníky z české i z bavorské správy národních parků metodologii pro včasnou detekci stromů napadených lýkožroutem smrkovým za pomoci bezpilotních leteckých systémů (dronů). Zlepšení zdravotní péče na obou stranách česko-rakouské hranice prostřednictvím vzájemného a optimalizovaného využívání zdravotnické infrastruktury a zdrojů řeší společný projekt Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Cyklisty jistě potěší 30 km Železné trasy odkazující na společnou historii železnice a průmyslu v regionu Horního Slezska v česko-polském pohraničí.

Střední odborné školy z Uherského Brodu a z Nového Mesta nad Váhom spolupracují při výměně zkušeností a informací mezi sebou a s partnerskými firmami s cílem připravit vyučované technické obory na aktuální požadavky trhu práce. Na české straně bude v rámci projektu dále zřízeno centrum pro CNC technologie a na slovenské straně moderní autoopravárenské centrum. V česko-saském pohraničí byla podpořena spolupráce v oblasti požární ochrany a odvracení negativních důsledků katastrof. Města Liberec, Hrádek nad Nisou, Zittau a Herrnhut pořídí moderní hasičské vybavení a zrealizují společná cvičení.

 

Doporučujeme