Česká republika podporuje rozvoj domácí péče v Moldavsku

V rámci české rozvojové spolupráce bylo v Moldavsku založeno deset Center domácí péče. Projekty za finanční podpory České rozvojové agentury realizovala Charita ČR ve spolupráci s místním partnerem Asociací Home Care.

  • Všechna Centra byla předána moldavské státní správě a nyní je jejich provoz financován ze státního rozpočtu Moldavska.
  • V Centrech domácí péče nyní Evropská unie financuje pilotní projekt zavádění služeb telemedicíny.

Česká republika v Moldavsku dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti služeb domácí péče. Mezi takové projekty patří například rozvoj služeb domácí péče. V rámci těchto projektů probíhá zavádění legislativy a akreditace sociálních služeb, kapacitní podpora moldavských partnerů a školení.

Nejhmatatelnějším výstupem české pomoci v oblasti domácí péče je založení deseti Center domácí péče. Ta jsou umístěna ve větších městech po celém Moldavsku a fungují všechna na stejném principu. Dopoledne jsou sociální a zdravotní služby poskytovány přímo v Centrech, a to pro klienty, kteří si do Center můžou dojít. Jedná se o především o terapie, které jsou možné díky specializovaným přístrojům zakoupeným v rámci projektů, v Centru však klientům také například vyperou nebo uvaří kávu. Odpoledne týmy, složené se zdravotníka a sociálního pracovníka, vyrážejí do terénu na návštěvy do domovů klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko.

Všechna Centra financovaná v rámci české rozvojové spolupráce byla již předána do rukou moldavské místní samosprávy, která nyní zajišťuje jejich financování a provoz. 19. května navštívil velvyslanec ČR v Kišiněvě S. Kázecký Centrum domácí péče ve druhém největším městě Moldavska, Balti. Centrum bylo předáno do správy města Balti v roce 2016, veškeré služby jsou i nadále poskytovány, dodané přístroje používány, a na místě je i po více než pěti letech stejný proškolený personál. Centrum poskytuje ročně dlouhodobou péči přibližně 360 klientům.

Centrum také rozšířilo své služby, v rámci projektu, který financuje Evropská unie je právě v Centru domácí péče v Batli pilotována telemedicína. Zdravotníci disponují tablety s databází pacientů a telemedicínu velmi oceňují, v době pandemie se často jedná o jedinou možnou formu pomoci.

Ředitelka Asociace Home Care, T. Adasan k tomu během návštěvy uvedla: „Český projekt přinesl do Moldavska nejen novou službu nezbytnou pro seniory a zdravotně postižené. Centra domácí péče jsou také dobrým základem pro rozvoj dalších služeb a projektů. V pěti Centrech, založených Českou republikou, probíhá zahájení využívání služeb telemedicíny a naše asociace je díky tomu prvním a jediným poskytovatelem telemedicíny v Moldavsku“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí

Doporučujeme