Česká republika pomáhá Africe bojovat s následky pandemie covid-19

 Přetrvávající pandemie covidu-19 má hluboké negativní dopady na ekonomickou, sociální a bezpečnostní situaci v Africe. ČR poskytla materiální dodávku v hodnotě 60 mil. Kč do sedmi afrických zemí.

V minulém roce byla částka 109 mil. Kč z Programu aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020–2022 (dále „Program Afrika“) využita na řešení bezprostředních dopadů pandemie v Africe, zejména v oblasti poskytování zdravotní péče, podpory hygieny a výživy, posilování odolnosti obyvatelstva a zdravotních a sanitačních systémů afrických zemí, a to s využitím zkušeností a expertízy českých firem i nevládních organizací.

Ilustrační foto

Ve spolupráci s českými zastupitelskými úřady dokončilo ministerstvo zahraničních věcí v minulém roce realizaci 10 vázaných peněžních darů (VPD) s materiální dodávkou z ČR v sedmi afrických zemích (Etiopie, Ghana, JAR, Maroko, Nigérie, Tunisko, Zambie) v celkové výši 61 mil. Kč. Tyto projekty jsou zaměřené na vybavení jednotek intenzivní péče afrických nemocnic z výrobků firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

„Posilujeme kapacity afrických nemocnic, což je v této nelehké době prioritou. Zároveň ale také přispíváme k uplatnění českých firem na mimoevropských trzích. Podporujeme tak český soukromý sektor ve složitém období a posilujeme potenciál pro rozvoj obchodně-ekonomických vztahů mezi námi a Afrikou,“ dodal k Programu Afrika náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Další prostředky z Programu Afrika v minulém roce byly poskytnuty formou peněžních darů mezinárodním i místním organizacím zapojeným do odezvy na pandemii v celkové výši 44,5 mil. Kč. Pandemie covidu-19 dále zhoršuje situaci v řadě zemí, které jsou dlouhodobě destabilizovány probíhajícími konflikty, a patří k významným zdrojovým a tranzitním zemím migrace do EU.

Pozornost byla tedy věnovaná především zemím centrálního Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso), kde se humanitární situace poslední roky velmi rychle zhoršuje, a dále tak přispívá k celkové degradaci životních podmínek obyvatel.

Z Programu Afrika pokračovalo MZV ČR v podpoře víceletého projektu organizace Welhungerhilfe ve spolupráci s Člověkem v tísni v západním Mali (Kayes) zaměřeného na boj proti pandemii a na podporu obživy venkovských obyvatel. Z projektů mezinárodních organizací podpořilo: prevenci násilného extremismu (UNDP Mali), komplexní stabilizační projekt v Trojmezí Liptako – Gourma (UNDP Mali, Burkina Faso, Niger), podporu konání voleb (UNDP Libye) a opravu přístavu v Benghází (WFP Libye).

Ilustrační fotografie

Pandemie covidu-19 s sebou přináší nárůst dezinformací a konspiračních teorií. Podpora přístupu k nezávislým informacím v deprivovaných oblastech Sahelu je důležitá nejen z hlediska boje proti šíření pandemie covidu-19, ale dlouhodobě přispívá k rozvoji místních obyvatel a stabilitě společností. Proto MZV ČR v roce 2021 pokračovalo v podpoře vysílání rozhlasových studií v nejvíce destabilizovaných oblastech Sahelu – Mali, Nigeru a Burkině Faso (částkou 1,6 mil. Kč) ve spolupráci s renomovanou švýcarskou nadací Hirondelle.

Ve spolupráci s Národním muzeem Praha byl v roce 2021 také podpořen částkou 1 mil. Kč muzeum v Oranu (Alžírsko) a tři malé lokální projekty (Ghana, Burkina Faso) částkou 1,14 mil. Kč na podporu místních nevládních organizací, které podporují účast mladých lidí ve volbách.

Všechny poskytnuté dary, vázané peněžní dary, humanitární dotace i peněžní dary mezinárodním a místním organizacím jsou komplementární k dalším aktivitám ČR v daných zemích a přispívají k naplňování zahraničněpolitických priorit ČR.

Doporučujeme