Česká republika pomáhá Bosně a Hercegovině k lepší připravenosti na mimořádné situace

Dne 24. července 2020 předala velvyslankyně ČR v Bosně a Hercegovině, Ivana Hlavsová, Fakultní nemocnici v Sarajevu (KCUS) cenné vybavení pro lepší připravenost Fakultní nemocnice v boji proti pandemii.

Toto vybavení pro transport infekčních pacientů, darováno v rámci projektu „Zlepšení přístupu Bosny a Hercegoviny k připravenosti a reakci na mimořádné situace“ bylo předáno za přítomnosti ředitelky interního lékařství prof. dr. Senije Rašić a vedoucího Kliniky infekčních chorob doc. dr. Rusmira Baljiće.

Cílem projektu, který je realizován v rámci programu českého a UNDP partnerství, je prostřednictvím studie zjistit skutečnou potřebu systémového řešení problému vysoce nakažlivých nemocí a umožnit přenos znalostí poskytováním řešení pro vznik, bezpečnou přepravu, izolaci a hospitalizaci vysoce nakažlivých pacientů.

V České republice byl zaveden vhodný systém odpovědnosti za jednotlivé služby a přesně jsou známy úkoly a povinnosti jednotlivých služeb. Česká společnost EGO Zlín se proto prostřednictvím projektu „Zlepšení přístupu Bosny a Hercegoviny k připravenosti a reakci na mimořádné situace“ snaží předat zkušenosti a znalosti příslušným institucím v Bosně a Hercegovině.

Druhou ze čtyř fází projektu je dodání speciálního transportního izolačního zařízení určeného k transportu pacientů s vysoce infekčními chorobami do Fakultní nemocnice Sarajevu a Fakultní nemocnice v Banja Luce. Pilotní jednotka určená pro KCUS byla úspěšně dodána v pátek, zatímco dodání druhého balíčku zařízení určeného pro UKC RS je plánováno v týdnu od 27. 7. 2020.

Během prezentace zařízení měla velvyslankyně Hlavsová příležitost krátce hovořit s prof. dr. Rašić a doc. dr. Baljićem. Při této příležitosti vyjádřila úctu a vděčnost všem lékařům a zdravotníkům v celém zdravotnickém systému.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme