Česká republika poprvé představila svoje technologie na největším těžebním veletrhu Peru

Ve dnech 16. až 20. září 2019 mohli návštěvníci PERUMINu, jednoho z největších těžebních veletrhů v Latinské Americe, který se koná jednou za dva roky v Arequipě, poprvé zhlédnout to nejlepší, co Česká republika nabízí v oblasti důlních technologií. Sedm českých firem zde na společném českém stánku představilo své výrobky: Ferrit, Eutit, Transroll, Elis Technologies, Kohimex, Diamo a Photon Water Technology.Českou účast podpořil také ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Kalina. Během odborného semináře, zorganizovaného Velvyslanectvím ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie, pak mohli zástupci firem prezentovat své zkušenosti vybraným peruánským partnerům, včetně náměstka Ministerstva těžby a energie Peru.

Peru je známé pro své nesmírné nerostné bohatství. Patří mu přední příčky ve vývozu mědi a stříbra (obojí 2. místo), zinku (3. místo) a zlata (6. místo). Těží se přitom pouze asi na 1 % území Peru, přičemž na dalších 14 % probíhá intenzivní průzkum nových ložisek. Peru přitom musí takřka všechny důlní i přepravní technologie dovážet a jeho současný i budoucí těžební potenciál tak představuje velkou příležitost pro všechny zahraniční účastníky výrobního řetězce v této oblasti. Peruánská vláda navíc letos schválila investici v hodnotě 9 mld. USD na stavbu dvou nových měděných dolů, díky nimž by měla produkce mědi vzrůst o 20 % do r. 2021.

Není tedy divu, že PERUMIN, největší těžební veletrh v Peru, který je zároveň jedním z největších v Latinské Americe vůbec, přitahuje tak velkou pozornost. Letos se na něm díky podpoře CzechTrade poprvé představila Česká republika, na jejímž stánku mohli návštěvníci obdivovat technologie a výrobky firem Ferrit, Eutit, Transroll, Elis Technologies, Kohimex, Diamo a Photon Water Technology. Zástupci firem zároveň této příležitosti využili k získání nových kontaktů.

Veletrhu se zúčastnil i ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu, pan Pavel Kalina, který v doprovodu velvyslance ČR v Limě Pavla Bechného zahájil odborný seminář „Česká republika: lídr v těžebních technologiích“, na němž mohli zástupci firem představit své výrobky a služby vybraným peruánským partnerům.

Semináře, který byl součástí projektu ekonomické diplomacie MZV ČR, se mj. zúčastnil i peruánský náměstek Ministerstva těžby a energie Augusto Cauti. Ten neskrýval své nadšení z některých inovativních technologií, jako např. závěsné dopravy firmy Ferrit, či vysoce rezistentních výrobků z čediče firmy Eutit. Český stánek navštívil i prezident Národní průmyslové společnosti pan Ricardo Márquez, jenž v dubnu podepsal Dohodu o spolupráci s českým Svazem průmyslu a dopravy. Toho zase nejvíc zaujala sila vyráběná firmou Kohimex, pro které by v Peru viděl uplatnění nejen v těžebním a stavebním průmyslu, ale i např. při skladování rýže.

V rámci svého programu v Arequipě se ředitel Kalina sešel i s výkonným ředitelem peruánského geologického institutu INGEMMET panem Henry Lunou, který vyjádřil velký zájem o spolupráci s ČR ve vědě a výzkumu. Jako konkrétní oblasti jmenoval recyklaci hlušiny z odkališť a těžbu uranu. Toho má Peru také značnou zásobu, nedisponuje však příslušnou legislativou, která by jeho zpracování umožnila. Ředitel Kalina a posléze i zástupci státního podniku Diamo proto INGEMMETu nabídli své zkušenosti z tohoto oboru, např. formou školení v ČR pro peruánské odborníky, uzavřením memoranda o porozumění ad.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorka: Ing. Radka Sibille, vedoucí ekonomické sekce.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme